HAFTANIN YÖNETİM FİKRİ

“Haftanın Yönetim Fikri” iş dünyası profesyonellerine ve müteşebbislere hızlı bir şekilde okuyabilecekleri kısa yönetim fikirleri sunmak, vizyon oluşturmak, iş hayatlarında yönlendirici olmak ve katkı sağlamak amaçları ile 2015’den bu yana haftalık olarak yayınladığımız makalelerle oluşturduğumuz bir sosyal sorumluluk ve gelişim programıdır.

25. yıl iletişim planımız dahilinde Haftanın Yönetim Fikri yazıları “Yönetimde Başarı İpuçları” adlı kitabımızda 2017 yılında bir araya getirilmiş ve iş dünyasının kullanımına basılı yayın olarak da sunulmuştur.

Para ve Başarı İkilemi (?)

Başarı kavramı herkese göre değişse de, eninde sonunda para ile özdeşleştirilerek “başarı eşittir para” olarak kabul edilmektedir. Ne yaptığımızdan çok, onu neye dönüştürdüğümüz ve sonunda ne kadar ettiği tüm tartışmaların ana konusudur.

devamını oku »

Denkliğe Dayalı Simetri Oluşturma İhtiyacı

Simetri; kesit hali oluşturabilen bir eksenin etrafındaki alanlarda yer alan ve 90 derecelik dönüşümler için benzerlik ya da denklikler oluşturan ölçü ya da bakışım uyumu olarak tanımlanmaktadır.

devamını oku »

Satışçı Doğulur Mu, Olunur Mu?

Birçok insan, satışın doğuştan gelen bir yetenek olduğunu düşünür. Oysa yetenek; tıpkı buzdağının yukarıda kalan %20’lik kısmı gibidir. %80’i; satışa bakış açınız, izlediğiniz süreç ve etkili zaman yönetimidir.

devamını oku »

Küçük ve Orta Ölçekli Teşebbüslerin Rekabetçi Performansının Arttırılması: Başarı İçin Bir Piyasa Yönlendirme Yaklaşımı

Rekabetin küreselleşmesi, serbestleştirme ve daha karmaşık müşterilerin ortaya çıkması, daha yoğun bir rekabetçi ortamın meydana gelmesiyle sonuçlanmıştır. Bu yeni ortam da pazarlama kavramının yeniden keşfedilmesini gerektirmiştir.

devamını oku »

Riski Yönetmek ve Karar Almak

Yönetici olmak zordur. Her şeyden önce hangi işte çalışıyorsanız, işinizle ilgili her türlü riski bilmek ve onları derecelendirerek yönetebilmeniz gereklidir. Riskinizi iyi yönetirseniz, kazançlı çıkarsınız.; vakit nakit itibar kazanabilirsiniz ancak bazen hangisinin sizin için değerli olduğuna karar vermelisiniz.

devamını oku »

Aile Şirketleri İçin Tarihten Alınacak Dersler ve Uygulamalar

Gelişen imkanlar, teknolojiler, sağlık alanındaki ilerlemeler insan ömrü ve yaşam kalitesini arttırmaktadır. Benzer ilerlemeler işletmelerin ömürlerinde bir değişiklik yaratmakta mıdır? Anlaşılan o dur ki sadece teknoloji ve imkanlar gelişmemekte insanların ilgi ve ihtiyaçları da benzer şekilde değişim göstermektedir.

devamını oku »

Kurumsallaşmada Temel Amaç Olarak Sürdürülebilirlik

Kurumsallaşma kavramının her zihinde canlandırdığı süreç ve amaçları farklılık arz edebiliyor; Müteşebbisler için düzenli çalışan personel, üst düzey yöneticiler için stratejik planlar doğrultusunda oluşturulan yol haritaları, idari kadro için sosyal ve yan haklar, teknik kadrolar için İSG ve olumlu çalışma şartları. Zaman içerisinde aşınmış ve yanlış süreçlerden dolayı yıpranmış bir kavram aynı zamanda.

devamını oku »

Hedeflerle Yönetim İlkesi Doğrultusunda Yürütme Organlarının Yetkilendirilmesi

Varlığını korumak ve sürekli kılmak; kişi ya da kurumların ulaştıkça kaybolmayan tek hedefidir. Bu hedefe yönelik kurumsal çabaların tamamı; Yönetim Muhasebesi disiplini altında toplanmaktadır. Bu bağlamda, Hedeflerle Yönetim (Management By Objectives) ilkesi gereği hazırlanması ve takibi zorunlu olan yönetim muhasebesi araçları; yönetimin başarısının ölçülebilir ve denetlenebilir olmasını sağlamaktadır.

devamını oku »

Çalışma Ortağı

Bir işyerinde belirlenen amaçlara doğru plan, program yapan ve karar alıp yürütücü (executive) durumunda olan yöneticinin çalışma ortağı asistanı/sekreteridir. Nasıl ki “İş Ortağı” sözcükleri, taraflar arasında önem taşıyan ve pek çok değer ve sorumlulukları içeren bir kavramsa; “Çalışma Ortağı” sözcükleri de yönetici ile asistanını birbirine bağlayan ve işbirliği yapmayı gerektiren bir sürecin tanımlamasıdır.

devamını oku »

Narsist Yöneticiyi Patron Sevmez

Kısaca, kendini beğenmiş kişiler için kullanılan ‘Narsist’ sıfatını başlıkta bilhassa kullandım. Zira iş hayatında hem bu örneklerin sayısı az değildir, hem de mesleğimizi en fazla tehdit eden kişilik şeklidir. Varlıkları şirketler için büyük tehdittir.

devamını oku »

Footer Logo Şerit
Hizmet İstek Formu
Hizmet İstek Formları

Değişim Dinamikleri olarak göstermiş olduğunuz ilgi için teşekkür ederiz. Lütfen kurumunuzun ihtiyaçları ile ilgili aşağıdaki kategorilerden birini seçerek belirtilen soruları yanıtlayınız.

Yönetim Danışmanlığı
Hizmet İstek Formu
Eğitim Danışmanlığı
Hizmet İstek Formu
İnsan Kaynakları Danışmanlığı
Hizmet İstek Formu

Size en kısa zamanda geri dönüş yapacağız.