HAFTANIN YÖNETİM FİKRİ

“Haftanın Yönetim Fikri” iş dünyası profesyonellerine ve müteşebbislere hızlı bir şekilde okuyabilecekleri kısa yönetim fikirleri sunmak, vizyon oluşturmak, iş hayatlarında yönlendirici olmak ve katkı sağlamak amaçları ile 2015’den bu yana haftalık olarak yayınladığımız makalelerle oluşturduğumuz bir sosyal sorumluluk ve gelişim programıdır.

25. yıl iletişim planımız dahilinde Haftanın Yönetim Fikri yazıları “Yönetimde Başarı İpuçları” adlı kitabımızda 2017 yılında bir araya getirilmiş ve iş dünyasının kullanımına basılı yayın olarak da sunulmuştur.

İnovasyon: İçi Boşaltılmaması Gereken Bir Kavram

Belirli aralıklarla yeni yönetim tekniklerinin gündeme geldiğini görürüz. Bunlar çoğunlukla daha önceki yöntem tekniklerinden unsurları da içerirler ve ilginçtir ingilizce kısaltmaları genellikle 3 harfli olur ERP, TQM, TPM, OPT gibi.

devamını oku »

Girişimcilik Özgürlük İster

Girişimciliğin temeli kişinin bazı şeylere açlığı, yoksunluğu gibi görünürde olanlar fakat asıl önemli olan “merak”tır.

devamını oku »

Yeşil Perakendecilik

Çevre sorunlarının her geçen gün arttığı ve bu sebeple doğanın geleceğinin tehlikede olduğu artık bilinen bir gerçektir.

devamını oku »

Rekabette Öne Geçmek İstiyorsanız İş Süreçlerinizi Basitleştirin ve Farklılıklarınızı Ortaya Koyun!

Süreçlerin basitleştirilmesi konusu elektroniğin gelişmesine paralel olarak daha kolay hale gelmeye başladı. Ama bu seferde konu bir yatırım meselesi haline geldi. Küçük firmaların kolay kolay bu yatırımları yapamayacağını varsaymak gerekir.

devamını oku »

Hayır İşlerinde Kurumsallaşma

İnsanımızın mayasında hayırseverliğin bulunduğu hepimizce malumdur. Özellikle, Anadolu’da yaşayan sanayici ve işadamlarımızın gerek kendi maaşlarından gerek şirketin gelirlerinden hayır kurumlarına, vakıflara bağışta bulunmaları, üniversite öğrencilerine burs vermeleri sıkça duyduğumuz ve karşılaştığımız uygulamalardır.

devamını oku »

Yetkililerimiz Yetkin mi?

Çağımız yetkinlik çağıdır. Günümüz piyasa şartlarında artık vasata yer olmadığını heceleyerek anlamış olmalıyız. Kişisel ve kurumsal performansların en belirleyici vasfı, onların “yetkin” olup olmadıklarıdır.

devamını oku »

Kurumsallaşmada Kırmızı Çizgiler

Kurumsallaşmanın mantığı, ölümsüz ve ilelebet olmasını beklediğimiz kurumlarımızın her şeyleriyle bir ölümlüye bağlı olamayacağı gerçeğidir. Eğer bir kurumun başarılarında öne çıkan bir kişi değil de kurumun ismi ise orada kurumsallığın gerçekleşmiş olduğundan söz edebiliriz.

devamını oku »

50 Gün Stratejisi

Yılda elli iki hafta var, fakat ismine elli gün stratejisi demişler. Her hafta bir departmandaki çalışan daha önce kendisi için belirlenmiş departmana gitmekte ve bir gün boyunca orada çalışmaktadır.

devamını oku »

İşletme Sermayesinin Önemi

Konu, üretici açısından daha önemlidir. Zira üretim, satış ve tahsilat gibi üç ana faaliyet aynı anda gerçekleşemez. Eğer gerçekleşebilseydi, işletme sermayesine hiç ihtiyaç olmazdı.

devamını oku »

İnsan Odaklılık

Türkiye’de iş dünyasına bakıldığında son yıllarda dünya ile entegre olma yolunda önemli adımlar atıldığı görülmektedir. Bu çerçevede verimlilik ve kalite konusunda kayda değer bir gelişme gösterdiğimiz söylenebilir. Ancak insan odaklılık konusunda kat etmemiz gereken çok mesafe olduğunu düşünüyorum.

devamını oku »

Footer Logo Şerit
Hizmet İstek Formu
Hizmet İstek Formları

Değişim Dinamikleri olarak göstermiş olduğunuz ilgi için teşekkür ederiz. Lütfen kurumunuzun ihtiyaçları ile ilgili aşağıdaki kategorilerden birini seçerek belirtilen soruları yanıtlayınız.

Yönetim Danışmanlığı
Hizmet İstek Formu
Eğitim Danışmanlığı
Hizmet İstek Formu
İnsan Kaynakları Danışmanlığı
Hizmet İstek Formu

Size en kısa zamanda geri dönüş yapacağız.