HAFTANIN YÖNETİM FİKRİ

“Haftanın Yönetim Fikri” iş dünyası profesyonellerine ve müteşebbislere hızlı bir şekilde okuyabilecekleri kısa yönetim fikirleri sunmak, vizyon oluşturmak, iş hayatlarında yönlendirici olmak ve katkı sağlamak amaçları ile 2015’den bu yana haftalık olarak yayınladığımız makalelerle oluşturduğumuz bir sosyal sorumluluk ve gelişim programıdır.

25. yıl iletişim planımız dahilinde Haftanın Yönetim Fikri yazıları “Yönetimde Başarı İpuçları” adlı kitabımızda 2017 yılında bir araya getirilmiş ve iş dünyasının kullanımına basılı yayın olarak da sunulmuştur.

Yönetimde Adalet ve Meşruiyeti

Kurumsal yönetimin temel ilkelerinden bir tanesidir adalet. Adalet, hakkın gözetilmesi ve sahibine teslim edilmesi anlamına gelmektedir. SPK da adaleti temel ilke olarak kabul etmiş ve şirketlerin bütün hak sahiplerine (şirketin tüm paydaşları) karşı eş standartlarda yaklaşması ve sözleşmelerine sadık kalması olarak tanımlamıştır.

devamını oku »

Yeni Normal mi, Eski Anormal mi?

Koranavirüs ile Türkiye’deki yöneticiler endüstri 4.0 kavramından daha fazla bahsetmeye başladılar. Halbuki bu kavram dünya için hiç de yeni bir kavram değil. Buhar makinesinin keşfi endüstri 1.0 ın başlangıcı olarak kabul edilmektedir, seri üretim endüstri 2.0, otomasyon sistemleri ise endüstri 3.0 a karşılık gelmektedir.

devamını oku »

Küresel Coronavirüs Salgını Ortamında Ulusal Ve Küresel Kültürel Değerler Zinciri

Küresel Coronavirüs (COVID-19), sadece arz değer zincirin kırmakla kalmadı, ulusal ve küresel kültürel değer(ler) zincirini de kırdı. Bir zincirin, en zayıf halkası kadar kuvvetli olduğu söylenir. Bu defa, sadece bir halka değil, neredeyse tüm halkalar hasar görmeye başladı.

devamını oku »

Liderlikte Motivasyon ve Tutku

Bir liderin ve ekibin başarısında, motivasyon ve tutku son derece önemlidir. Motivasyon, insanların belirli bir amacı gerçekleştirmek üzere bir hedefe yönelmesini ve bunun için efor göstermeyi sağlayan bir süreci ifade eder.

devamını oku »

Bilgisizlik, Yetkisizlik ve İlgisizlik

Tüketici veya müşteri edinememek/kazanamamak, kazandığını koruyamamak/kaybetmek vb. bilgisizlikten, ilgisizlikten ve yetkisizlikten kaynaklanabilir.

devamını oku »

Yönetimde Zihinsel Dönüşüm

950’li yılların sonuna kadar, yönetim anlayışı, daha çok işletmelerin, kurumların rutin işlerinin yürütülmesi ve sürdürülmesi anlamını taşımaktaydı. 1950’li yıllardan itibaren endüstriyel devrim ile birlikte değişen çevre koşullarını iyi okuyabilme ve adapte olabilme önem kazanmıştır. 20. yüzyılın sonlarında başlayan küreselleşme, iletişim ve bilişim teknolojileri alanlarındaki gelişmeler literatürdeki yönetim çalışmalarını etkilemiştir.

devamını oku »

İşletmelerde Risk Yönetimi ve Önemi

ki bin yıl önce Roma İmparatorluğu’nda yöneticiler kritik kararlar arifesinde, kendilerini muhtemel hatalardan korumak amacıyla, kahinlere müracat ederlermiş. Bugün ise yöntemler değişmiş olmakla birlikte “gelecekteki belirsizliklerin yol açabileceği zararlardan korunma” çabası öneminden hiçbir şey kaybetmeksizin devam etmektedir.

devamını oku »

Pazarlama ve Satış…

Pazarlama satış değildir. Eğer orta ölçekli bir şirketseniz ve pazarlama departmanı için ekip kurmak bütçenizi zorlayacaksa o zaman PATRON olarak pazarlamayı doğrudan kendinize bağlayın, bir yöneticiyi aynı anda bu iki işten sorumlu tutmayın. Pazarlama, satış ve müşteri yaratma departmanıdır, doğrudan satış yapmaz.

devamını oku »

Yöneticiler İçin Oyun Teorisi: Karar Vermenin Rasyonel Yolu

Karar vermenin en zor yanı şüphesiz bu an verilen kararın sonucunun ancak gelecekte görülebilir olması, dolayısı ile belirsizlik içermesidir. Bu belirsizlik ile baş etmek için geliştirilen tekniklerden bir tanesi de oyun teorisidir.

devamını oku »

Kârınızı Hangi Para Birimi İle Ölçüyorsunuz (?)

Muhasebe derslerinin daha başlangıcında ölçü biriminin para olduğu söylenir de, hiçbir öğrenci çıkıp “hangi para birimi?” diye sormayı düşünmez. Oysa ki, bir şirketin, hangi ülkede olursa olsun, başta kârı olmak üzere tüm performans ölçülerini belirlemesi gereken para birimi “fonksiyonel para”dır.

devamını oku »

Footer Logo Şerit
Hizmet İstek Formu
Hizmet İstek Formları

Değişim Dinamikleri olarak göstermiş olduğunuz ilgi için teşekkür ederiz. Lütfen kurumunuzun ihtiyaçları ile ilgili aşağıdaki kategorilerden birini seçerek belirtilen soruları yanıtlayınız.

Yönetim Danışmanlığı
Hizmet İstek Formu
Eğitim Danışmanlığı
Hizmet İstek Formu
İnsan Kaynakları Danışmanlığı
Hizmet İstek Formu

Size en kısa zamanda geri dönüş yapacağız.