KİTAPLARIMIZ

Yönetimde Eğitim

Yönetimde Eğitim

Yönetimde eğitim, her zaman yönetim zafiyetini giderici bir tedavi uygulaması gibi düşünülmemelidir. Eğitim daha ziyade geliştirici bir nitelik taşımalıdır. Zira bir yöneticiye hali hazır görevi başarı ile yapabilsin diye eğitim vermek günümüzün küresel rekabet ortamında yeterli olmamakta, onu gelecek yıllarda daha yüksek görevleri ve daha geniş sorumlulukları alabilecek düzeyde eğitmek ve geliştirmek zorunlu bir hal almaktadır.

Gayesi ne olursa olsun, bir kuruluşun amaçlarına ulaşabilmesindeki başarı düzeyi büyük ölçüde dürüstlük ve faziletleri yanında, görevlerini etkinlik ve verimlilikle yapabilecek bilgi ve beceriye sahip, deneyimli ve yetenekli yöneticiler elinde yönetilmesine bağlıdır. Bu nedenle, yöneticilerimizin daha yetenekli, etkili ve verimli bir biçimde görevlerini örgütün iç ve dış çevresindeki değişkenlere uyum sağlayarak yapmalarını istiyorsak, onların görevlerinin gerektirdiği tüm bilgi ve becerileri kendilerine kazandıracak düzeyde eğitmemiz gerekmektedir.

Bu kitapta yazar, yılların verdiği mesleki birikimi ile günümüzün yoğun rekabet ortamında firmalar için başarının en önemli anahtarlarından birisi olan yetişmiş, bilgili, yetenekli ve sürekli gelişen bir insangücü kaynağının oluşturulması için yönetim geliştirmenin rolü üzerinde durmakta ve bu bağlamda “yönetici eğitimini” bütün yönleri ile yetkin bir şekilde ortaya koymaktadır.

Bu eserimizi edinmek istiyorsanız, bizimle iletişime geçebilirsiniz.
Footer Logo Şerit
Hizmet İstek Formu
Hizmet İstek Formları

Değişim Dinamikleri olarak göstermiş olduğunuz ilgi için teşekkür ederiz. Lütfen kurumunuzun ihtiyaçları ile ilgili aşağıdaki kategorilerden birini seçerek belirtilen soruları yanıtlayınız.

Yönetim Danışmanlığı
Hizmet İstek Formu
Eğitim Danışmanlığı
Hizmet İstek Formu
İnsan Kaynakları Danışmanlığı
Hizmet İstek Formu

Size en kısa zamanda geri dönüş yapacağız.