Hizmetlerimiz

Eğitim Başlıkları

Değişim Dinamikleri Yönetim Merkezi olarak, verdiğimiz eğitim hizmetlerinde butik - kurumunuza özel bir yaklaşım benimsiyoruz.

Bilgi çağı itibarıyla şirketlerin yaşayan sermayeleri olan çalışanlarının kurum içi eğitimlerle gelişimlerini sağlamalarına yönelik büyük bir ihtiyaç oluşmuştur. Değişim Dinamikleri olarak 1993ten beri bu ihtiyacı birçok alanda karşılamaktayız.

Eğitim hizmetlerinde butik - kurumunuza özel bir yaklaşım benimsiyoruz. Aşağıdaki alanlarda ve örnek başlıklarda eğitim konularını netleştirmeye yönelik Eğitim İhtiyaç Analizi yapıp, sonuçlarını kurum ile paylaşarak ortak bir çalışma dahilinde ve kuruma özel eğitim planlaması oluşturmaktayız.

Eğitim ihtiyaç analizi ardından doğru akademisyen ve uzmanlarla kurumunuzu ziyaret ediyor; tüm organizasyon yükünü üstleniyoruz. Tüm katılımcılarla birebir ilgilenerek her biri için eşsiz bir gelişim ortamı sağlıyoruz.

Çalışanlarınızın iletişim becerileri, ifade yetenekleri ve kendilerinin farklı yönlerini geliştireceği programları bu başlık altında organize ediyoruz. Bu programlar ile iş dünyasının ortak dili ve kurumsal terminolojilerin öğrenimi ile farklı alanlarda kendilerini gerçekleştirme imkanı sağlanmaktadır.

 • İlişki ve İletişim Yönetimi
 • Profesyonel Yaşamda Kişisel İmaj Yönetimi
 • Tonlamalar-Vurgular-Diksiyon-Fonetik
 • Güzel ve Etkili Konuşma
 • Beden Dili ve Kişisel İmaj
 • Anlayarak Hızlı Okuma Teknikleri
 • Uygulamalı Hitabet ve Görgü Kuralları
 • Zaman Yönetimi
 • Toplantı Yönetimi
 • İş Dünyasında NLP
 • Stres ve Çatışma Yönetimi
 • Etkin Takım Çalışması Teknikleri
 • Kilit Huy Kalıpları
 • Farklı Düşünme Becerileri
 • Topluluk Önünde Konuşma ve Etkili Sunum Teknikleri
 • Eğiticinin Eğitimi

Müşteri seçiminden satış bitirmeye değin tüm pazarlama stratejilerinin katılımcılara öğretildiği bu program sonunda çalışanlarınız şirketinize değer katacaktır.

 • Rekabetçi Pazarlama Stratejileri
 • Değer Odaklı Müşteri İlişkileri Yönetimi
 • Marka Yönetimi
 • Küresel / Uluslararası Pazarlama Stratejileri
 • Gerilla Pazarlama Yöntemleri
 • Satış Yönetimi ve Satış Geliştirme
 • E-Pazarlama ve Sosyal Medya
 • Satışta İkna ve Müzakere Teknikleri
 • Telefonda Satış Teknikleri
 • İleri Düzey Satış Teknikleri
 • Zor – Problemli Müşterilerin Yönetimi
 • Toptan Satış ve Toptan Satış Becerilerini Geliştirme
 • Müşteri Davranış Huy Kalıpları Üzerinden Satış Teknikleri
 • Kurumsal B2B Satış Teknikleri

Bu eğitim programı ile; ham maddenin temini, işlenmesi ve ürünün ortaya konulması sürecini belirleyen genelgeçer prensipler ile uluslar arası kalite yönetim standartları çalışanlarınıza benimsetilir.

 • Stratejik Tedarikçi İlişkileri Yönetimi
 • Satınalma Yönetimi ve Pazarlık Teknikleri
 • Depo ve Stok Yönetimi
 • Yalın Üretim Teknikleri
 • 5S (Temizlik, Disiplin ve Düzen) ve İsraf Önleme Teknikleri
 • Üretim Planlama
 • Üretim Sistemlerinde Kalite ve Verimlilik Yöntemleri
 • Toplam Kalite Yönetimi
 • ISO Kalite Eğitimleri

Büyüyen şirketlerin gerektiği gibi yönetilmesi, tüm çalışanların aynı hedefe doğru kılınması ancak en güncel metodlarla mümkündür. Bu programlarda bir kurumun nasıl organize olduğu, operasyon başlangıçları, birim tanımlamaları öğretilir.

 • Yönetim ve Organizasyon
 • Kurum Kültürü ve Aidiyet Oluşturma
 • Örgütsel Değişimin Yönetimi
 • Yenilik Yönetimi
 • Stratejik Yönetim Uygulamalarında Çağdaş Yaklaşımlar
 • Hedeflerle Yönetim
 • Stratejik Planlama
 • Aile ve Ortaklık İlişkileri
 • Aile Şirketlerinin Geleceklerinin Güvence Altına Alınmasında Varis Geliştirme
 • Aile Şirketlerinde Aile Üyeleri ile Profesyoneller Arasındaki İlişkilerin Geliştirilmesi

Şirket yönetimlerinin pasifize olmamaları, proaktif ve işin içinde olmalarını sağlayan bazı becerilerin daimi gelişim içinde olması gerekir. Bu programlar sayesinde bir şirket yönetmenin inceliklerini donanımınıza katacaksınız.

 • Temel Yöneticilik
 • Örgütsel Takım Kurma ve Geliştirme
 • İşletmelerde Etkin Yöneticilik ve Takım Yönetimi
 • İşletme Yönetiminde Durumsal Liderlik Anlayışı ve Ötesi
 • Liderlik
 • Koçluk
 • Yöneticiler için İlişki ve İletişim Yönetimi
 • Kriz Zamanında Yönetim ve Yönetsel Teknikler
 • Sorumluluk / Yetki Delegasyonu ve Takibi
 • Yöneticiler İçin Toplantı Yönetimi
 • Yöneticiler İçin Problem Çözme ve Karar Verme Teknikleri
 • Motivasyon Arttırma Teknikleri
 • İş Ahlakı ve Yöneticilerin Sosyal Sorumlulukları

İnsan kaynakları çalışmalarından en üst düzeyde verim almak, bu çalışmaların misyonunuza ve vizyonunuza uygun şekilde gerçekleştirilebilmesi adına size özel eğitimler düzenliyoruz.

 • Ücret Yönetimi
 • İş Analizi ve İş Değerlemesi
 • Kurumsal ve Bireysel Performansın Yönetimi
 • Kariyer Yönetimi ve Planlaması
 • İşveren Marka Yönetimi
 • İş Hukuku
 • Güncel SGK Uygulamaları
 • Yetkinlik Bazlı Mülakat Teknikleri
 • Etkin Mülakat: Süreç, Yöntem ve Teknikler
 • Norm Kadro Planlaması

Eğitim konularını netleştirmeye yönelik Eğitim İhtiyaç Analizi yapıp, sonuçlarını kurum ile paylaşarak ortak bir çalışma dahilinde ve kuruma özel eğitim planlaması oluşturmaktayız.

 • Mikro Ekonomi (Yönetim Ekonomisi)
 • Finansçı Olmayan Yöneticiler İçin Finans ve Finansal Tablolar
 • Finansal Risk Yönetimi
 • Yönetim Muhasebesi
 • Maliyet Muhasebesi ve Birim Maliyet Oluşturma
 • Finansal Planlama ve Denetim Aracı Olarak Bütçe
 • Ticaret, Vergi ve Şirketler Hukuku
 • Paranın Zaman Değeri ve Yatırım Projelerinin Değerlendirilmesi
[sc:references_s5]
Footer Logo Şerit
Hizmet İstek Formu
Hizmet İstek Formları

Değişim Dinamikleri olarak göstermiş olduğunuz ilgi için teşekkür ederiz. Lütfen kurumunuzun ihtiyaçları ile ilgili aşağıdaki kategorilerden birini seçerek belirtilen soruları yanıtlayınız.

Yönetim Danışmanlığı
Hizmet İstek Formu
Eğitim Danışmanlığı
Hizmet İstek Formu
İnsan Kaynakları Danışmanlığı
Hizmet İstek Formu

Size en kısa zamanda geri dönüş yapacağız.