Hizmetlerimiz

Performans Yönetim Sistemi

Herkes birlikte ilerliyorsa, başarı kendine bakar. —Henry Ford

Stratejik Performans Yönetim Sistemi projesi ile kurumda ulaşılacak stratejik örgütsel amaçlar ve bu amaçlara ulaşmak için birimlerin ve çalışanların sergilemesi gereken performansa ilişkin ortak anlayışın yerleşmesi, birimlerin ve çalışanların bu amaçlara ulaşmaya yönelik çabalarının üstün performansa götürecek biçimde yönetilmesi, değerlendirilmesi, ücretlendirilmesi ve/veya ödüllendirilmesi süreçlerinin kurgulanması hedeflenmektedir. Performans yönetim modeli olarak Balanced Scorecard (Dengeli Kurumsal Karne) yöntemini ve hedef & yetkinlik bazlı değerlendirme kurgusunu esas almaktayız.

Kurumsal Karne Yaklaşımı

Performans yönetimi, uygun hedefler için gereken performansın planlaması ve bu planın yönetilmesi süreçlerini tanımlar. Bu uygulama sayesinde birim veya çalışanların kurumsal hedeflerinize ne oranda katkı sağladığını görür ve sonraki planlarınız için kılavuz niteliğinde raporlar ortaya çıkartırsınız. Bu raporlar, beklenen katkının alınamadığı veya üstün performans sağlayan birimlere yaklaşımınızı belirlemek konusunda büyük önem taşır.

İnsan Kaynakları departmanlarının genel bir yanılgısı, Performans Yönetimin Şirket içi Performans Değerlendirmeleri ile yılda bir kere karşılanabileceğidir. Halbuki başarının anahtar kelimelerinden olan "istikrar", periyodik değil sürekli bir takvim talep eder. Yıl, mevsim, proje bazında veya kurum, birim, çalışan bazında hazırlanabilen hedef tanımlı performans kartları ile bireylerin odaklanacağı alanların tasarlanması ile ortak bir anlayış geliştirilmesi amaçlanır.

Bir Performans Yönetimi döngüsü, dört temel işlevin; Planlama, Organize Etme, Yönetim ve Kontrol Etme faaliyetlerinin bir araya getirilmesi ile sağlanır. Bu dört unsur ile kurumsal hedeflerinizi ileriye yönlendirebilir ve çalışan performansını somut olarak izleyebilirsiniz. Değişim Dinamikleri Yönetim Merkezinde bizler, bu dört unsura dair her yıl yenileri ortaya çıkan eğilimleri kurumunuza adapte ediyoruz. DD uzmanlarıyla kurumunuza uygun modeli tercih etmenizi kolaylaştırıyoruz. Modelin entegrasyonunun ardından uzmanlarımız ve sizle beraber süreç ve sonucu tartışıyor, geliştirme planlarını hazırlıyoruz.

“Marifet iltifata tâbidir.”

Çalışanların; yüksek performans sergilediklerinde cesaretlendirildiği, kutlanıldığı veya ödüllendirildiği, kendilerinin önemli olduklarının hissettirildiği kısa vadeli kontroller ekibinizi motive eder. Kurumsallaşmaya katkıda bulunarak herkesi koordine eder ve sizi proaktif kılar. Aynı şekilde çalışanların düşük performans sergilediği durumlarda da onların aktif öğrenmeye tabii tutulması, gelişimlerinin sağlanması veya kendilerinin iyileştirme alanlarına yönlendirilmesi de onlar için motive edici birer unsur olacaktır. Herkesin katıldığı ve fayda sağladığı bir sistem, adil oyun atmosferini pekiştirir ve şartların eşit olduğunu hissettirir.

Performans Yönetim Modeli ve Süreci
 • Kurum Stratejileri ve Anahtar Performans Göstergeleri

 • Kurum Stratejik Planına Uygun Departman / Fonksiyon Hedefleri

 • Departman / Kadro Performans Göstergeleri

 • Yetkinlik Sözlüğü ve Değerlendirme Süreci

 • Ödüllendirme Standartları ve Süreci

 • Performans Yönetim Sistemi Prosedürü

 • Performans Sistemi Yazılımı Seçim ve Uygulama Danışmanlığı

 • Stratejik Koordinasyon

 • Gelişmiş Yönetim Kontrolü

 • Hedeflere Ulaşmada Objektiflik

 • Daha Az Proje Zaman Aşımı

 • Açık ve Sürekli İletişim Ortamı

 • Motive Edilmiş İşgücü

 • Düşük Performansın Tespiti

 • Doğru Eğitim ve Kariyer Planlaması

[sc:references_s7]
Footer Logo Şerit
Hizmet İstek Formu
Hizmet İstek Formları

Değişim Dinamikleri olarak göstermiş olduğunuz ilgi için teşekkür ederiz. Lütfen kurumunuzun ihtiyaçları ile ilgili aşağıdaki kategorilerden birini seçerek belirtilen soruları yanıtlayınız.

Yönetim Danışmanlığı
Hizmet İstek Formu
Eğitim Danışmanlığı
Hizmet İstek Formu
İnsan Kaynakları Danışmanlığı
Hizmet İstek Formu

Size en kısa zamanda geri dönüş yapacağız.