Hizmetlerimiz

Ücret Yönetim Sistemi

İyi kazandığımız için iyi ücret ödüyor değiliz. İyi ücret ödediğimiz için iyi kazanıyoruz. —Robert Bosch

Kurumlarda çalışanlar arası adalet algısı ve gerçekliği genellikle ödenen ücretler ve yan haklar üzerinden değerlendirilir. İş değerleme bazlı ücret yönetim sistemi ile çalışanlarınızın ücretlerini görevlerinin işletme içerisindeki değeri, şahsi yetkinlikleri ve ayrıştırıcı özelliklerine göre belirleyebilir, sistemin şeffaflığını sağlayarak kurum içerisindeki kişisel gelişim motivasyonunu ve adalet algısını ciddi oranda pekiştirebilirsiniz.

İyi bir ücret yönetim sisteminin üç ana özelliği:

Şeffaf ve Anlaşılabilir
Adil ve Objektif

Adil ve Objektif

Başarıyı ve Nitelik Farklılıklarını Ayırt Edici
  • Şirket içerisindeki ücretlerin belirlenmesi ve değişimi için net prensipler belirlemek. Böylece polemikleri ortadan kaldırmak.

  • Benzer ağırlıktaki görevleri ve eşdeğer yetkinlikteki kişileri birbiri ile uyumlu şekilde ücretlendirmek. Böylece adaleti sağlamak, şirket içi aidiyeti ve motivasyonu yüksek tutmak.

  • Doğru kişiye, doğru ücretlendirme ile kaynakları etkin kullanmak. Böylece çalışanların gelişimini teşvik etmek ve personel harcamalarına ayrılan bütçeleri rasyonalize etmek.

  • Sağlıklı piyasa karşılaştırması yapabilmek. Böylece kaliteli personeli istihdam edebilmek ve elde tutmak, ihtiyaç duyulan vasıfta kişileri şirkete kazandırmak.

  • İnsan kaynağının yönetiminde kariyer planlama ve performans uygulamalarının altyapısını oluşturmak.

Değişim Dinamiklerinde, Ücret Yönetim Sistemi entegrasyonunu en geniş anlamıyla beş adımda özetleriz:

Değişim Dinamikleri olarak literatürdeki modelleri organizasyonunuza özel bir hale getirerek, kalite ve performans bazında şirketleriniz için bir kaldıraç etkisi sağlıyoruz.

  • İş Değerleme & Kadro Faktör Analizi

  • Çalışan Kademe Belirleme Form / Tabloları

  • Ücret Sistemi (Excel)

  • Ücret Sistemi Uygulama Prosedürü

[sc:references_s8]
Footer Logo Şerit
Hizmet İstek Formu
Hizmet İstek Formları

Değişim Dinamikleri olarak göstermiş olduğunuz ilgi için teşekkür ederiz. Lütfen kurumunuzun ihtiyaçları ile ilgili aşağıdaki kategorilerden birini seçerek belirtilen soruları yanıtlayınız.

Yönetim Danışmanlığı
Hizmet İstek Formu
Eğitim Danışmanlığı
Hizmet İstek Formu
İnsan Kaynakları Danışmanlığı
Hizmet İstek Formu

Size en kısa zamanda geri dönüş yapacağız.