Hizmetlerimiz

Değişim Dinamikleri ile Çalışan Şirketlerin Uzun Ömür Sırrı:
“Aile - Ortaklık Anayasası”

“Verba volant scripta manent Söz uçar, yazı kalır...” -Latin Deyişi

Birçok aile şirketi; üzerinde mutabakat sağlanmış yazılı standartlara, yani bir Aile - Ortaklık Anayasasına sahip olsaydı, hala yaşamına devam ediyor olurdu...

Aile - Ortaklık Anayasası; Kurumlarda aile içerisinde veya ortaklar arasında çalışma şeklini belirleyen ve her bir ortak arasındaki ilişkiyi detaylandıran belgelerdir. Şirketlerin gündemine giren ve çözüm gerektiren birçok hassas maddenin doğaçlama kabul etmeyen yapısı karşısında gecikmeleri, iç tartışmaları önlemek ve ortaklığa sağlam bir yön vermek adına yazılı bir başvuru kaynağına sahip olmak, en iyi fikirdir.

Bir Aile - Ortaklık Anayasasının olmaması durumunda şirketler; ilk defa deneyimledikleri yönetimsel fikir ayrılıkları karşısında, tarafların farklı eğilimlerinin olmasından dolayı savunmasızlardır. Bu gibi riskler aile – ortaklar arasında anayasayı ve sözleşmeyi gerekli kılmaktadır. Kurumun işleyişinin ve günlük davranışının rastgele olmayıp belirli kurallar dahilinde gerçekleşmesi ancak proaktif bir şekilde önceden tanımlanmış hüküm ve koşullar ile mümkün olmaktadır.

DD olarak hazırlayacağımız anayasa ve buna bağlı olarak ortaklık sözleşmesini diğer esas sözleşme veya ortaklık sözleşmelerinden farklı kılan başlıca özellik, hazırlanan taslağın DD uzmanları tarafından belirlenmiş, çok yönlü tedbirler içeren kapsamıdır. Bu geniş içeriğin yanı sıra sizden gelen talep ve ilavelerin ilgili danışmanlarımız tarafından alakalı alanlarda değerlendirilip taslağa eklenmesi ile karşılaşılabilecek tüm hususlara olgun çözümler sunan bir mutabakat ortamı oluşturulmaktadır. Sizlerin belirleyeceği özel durum senaryolarına yönelik maddeler de içeren Ortaklık Anayasası; bu yönüyle size ve şirketinize has, tüzel anlamda kişiselleştirilmiş bir kılavuz niteliğindedir.

Şirket ortaklarının kurumun içinden ve taraflı olma, objektif olamama ihtimallerine karşın anayasanın bağımsız ve profesyonel bir ekip tarafından hazırlanması gerekir. Bu bağlamda uzman danışmanlarımız tarafından hazırlanacak olan metin; yukarıda belirtilmiş olan konuları netliğe kavuşturmak ve sorunları gidermek için tüm aile üyeleri / ortaklarla beraber hazırlanacak ve gelecekte ortaya çıkabilecek olan muhtemel sorunları önlemeye yönelik bir rehber olacaktır.

Her kurumda tarafların konuşmaktan çekindiği bir takım konular olagelmiştir.

Biz DD olarak, bu konuları sizin yerinize tarafsız bir katılımcı olarak masaya sürüyoruz.

Anayasa için masaya sadece bir kere oturursunuz.

Ve masadan kalktığınızda, aklınıza bile gelmeyen birçok problem çoktan çözümlenmiş ve karara bağlanmış olur.

Fakat anayasanız yoksa, masadan kalkmanız pek mümkün olmaz.

Kurumunuzun ömrünü uzatır,

Çatışmaları azaltır ve işleyişini rahatlatır,

Değişikliklere uyum sağlamayı kolaylaştırır,

Ortaklar arasındaki muhtemel anlaşmazlıkları TARAF olmadan önlersiniz.

 • Ortaklar tarafından uyulması gereken temel ilkeler; ortakların hakları ve yapıları,
 • Genel Kurul ve Yönetim Kurulu'nun çalışma esasları,
 • Temettü - kâr dağıtım – sermaye artırım politikası,
 • Ortaklığa giriş, hisse devri ve ayrılma koşulları,
 • Ortakların ve yakınlarının şirkette çalışma esasları,
 • Şirkette fiilen çalışan ve çalışmayan ortakların statü ve hakları,
 • Stratejik kararların alınması,
 • Şirket adına mülk edinme ilkeleri,
 • Emeklilik esasları ve emekli ortakların durumu,
 • Beklenmeyen, ani vefat durumunda yapılacaklar,
 • Azınlık haklarının korunması,
 • Rekabet yasağı,
 • Ve şirketin yapısına özel tüm muhtemel ihtilaflı konular.

Aşağıdaki süreç şirketin Aile veya çok ortaklı şirket olmasına bağlı olarak ortaklık yapısına özel olarak tasarlanır;

 • Şirketinizin tarihsel gelişimi, hacmi, hedefleri ve mevcut / geçmiş ortaklık yapısı incelenir
 • Tüm aile üyeleri / ortaklar ile birebir görüşmeler gerçekleştirilir, kişisel eğilimler ve beklentiler değerlendirilir.
 • Ailenin değerleri, aile ve şirket ilişkileri analiz edilir.
 • Aile Meclisi oluşturulur ve farkındalık oturumları gerçekleştirilir.
 • Anayasa komisyonu oluşturulur.
 • Anayasa kapsamı belirlenir ve Meclis tarafından onaylanır.
 • Şirket ortaklarının hedef ve amaçlarına uygun taslak anayasa taslağı oluşturulur.
 • Anayasa Meclise / Ortaklara sunulur ve görüşleri alınır.
 • Son haline getirilen anayasa, ortaklar arasında müzakere edilir, son ilave ve düzel

Nasıl ki “Gemiler, tufanlardan önce yapılır”;

Siz de tufandan önce geminizi yapın. Umulmadık krizler başgöstermeden, hemen uzmanlarımızla iletişime geçin.

[sc:references_s6]
Footer Logo Şerit
Hizmet İstek Formu
Hizmet İstek Formları

Değişim Dinamikleri olarak göstermiş olduğunuz ilgi için teşekkür ederiz. Lütfen kurumunuzun ihtiyaçları ile ilgili aşağıdaki kategorilerden birini seçerek belirtilen soruları yanıtlayınız.

Yönetim Danışmanlığı
Hizmet İstek Formu
Eğitim Danışmanlığı
Hizmet İstek Formu
İnsan Kaynakları Danışmanlığı
Hizmet İstek Formu

Size en kısa zamanda geri dönüş yapacağız.