Hizmetlerimiz

Kurumsallaşma

Hiçbir iş insana bağlı kalmamalıdır, başarıların devamı için kurumsallaşma şarttır. —Sakıp Sabancı

Şirketlerin büyüme hızı ve oluşan ölçek, “her işi bizzat yapmak yerine, bir başkası eliyle yapılmasını sağlama” ihtiyaç ve mecburiyeti ortaya çıkmaktadır.

Kurumsallaşma, bir şirketin daha önce kişisel çözümlerle ilerletilen süreçlerinin, öznel kişilerden bağımsız olan ancak insani değerlerden azami düzeyde yararlanan yönetim sistemleri ile ilerletilmesidir. Bu çalışma kurumun tüzel kimliğinin kişilerden bağımsızlaştırılmasının ötesinde şirket kültürünün de yapılandırılmasını ifade eder.

Kurumsallaşma;

 • Kişiselliğin,

 • Duygusallığın,

 • Subjektifliğin,

hakim olduğu ortamlardan

 • Kuralların,

 • Aklın,

 • Bilginin ve

 • Objektifliğin hakim olduğu ve

herkese eşit mesafede uygulandığı bir yapıya geçiştir.

Kurumsallaşma çabası içinde olan şirketler genelde büyümekte olan şirketler, aile veya "patron" şirketleridir. Bu şirketlerde tüzel kimlik, profesyonel olmayan biçimde müteşebbis / yönetici kimliğinin gölgesidir. Bu bağlamda yönetici değişimleri kurumsal kimliğin ve işleyişin de değişmesi açısından sancılı geçmekte hatta şirketin küçülmesine veya yok olmasına kadar gidebilmektedir. Aynı sonucu maalesef yanlış kurumsallaşma çabaları da verebilmekte ve müteşebbisin ve ekibin kurumsallaşmaya olan inancını da yok ederek kalıcı hasarlar bırakabilmektedir.

Kurumsallaşma peki ne değildir?

 • Tamamen insan faktöründen arındırılmış sadece otomasyona dayalı bir sistem ve yazılı kurallar bütünü değildir.

 • Her sürecin gereksiz kontrol / detaya boğulduğu, bürokrasinin ve hantallığın egemen olduğu bir kurum olmak değildir.

 • Sadece Kurumsal Kimlik ve / veya ISO çalışmaları değildir.

 • Sadece üst düzey yönetici tedariki ve / veya yetki delegasyonu değildir.

 • Sadece eğitim faaliyetleri değildir.

 • Sadece güzel masalar, çalışma ortamı, şık kıyafetler değildir.

Değişim Dinamikleri olarak biz, sancılı geçebilecek kurumsallaşma yolunda değişimin önünü kontrollü biçimde açarak şirketinizin markalaşmasını, kendi prensiplerini edinmesini sağlıyoruz. İş süreçlerinizi ve yönetim kültürünüzü en güncel uygulamalarla şirket ölçeğinize ve yeni dünyaya uygun biçimde iyileştiriyoruz. Çeyrek asrı aşkın bir süredir Türkiye’deki değişim rüzgarını, kurumsallaşan şirketlerin danışman ihtiyacını tecrübemiz ve uzman kadromuzla destekliyoruz. Siz de bu değişimin sorunsuz gerçekleşmesini istiyorsanız hemen bizle iletişime geçin.

Süreç

Kurumsallaşma süreci kurumun yapısına (aile, ortaklık, şahıs, stk, kamu vb.) ve özel ihtiyaçlarına göre kurgulanması ve planlanması gereken bir süreçtir. Ancak DD olarak bu süreci ele alırken 1993 yılından bu yana edinmiş olduğumuz tecrübelerle geliştirdiğimiz makro bir planımız mevcuttur ve kurumların yapısına ve öncelikli ihtiyaçlarına göre bu planımızı özelleştirmekte ve uygulamaktayız.

Aile ve Ortaklık İlişkilerinin Kurumsallaşması

Kurumsallaşma Süreci

Kurumsallaşan Bir Şirketin Kazanacağı Avantajları

 • Yönetimin vizyon ve iş geliştirmeye odaklanması
 • Ortaklık ilişkileri kaynaklı risklerin azaltılması
 • Kurumsal kredibilite ve marka gücü
 • Ölçek olarak büyüme altyapısı
 • Kişilerden bağımsız işleyiş
 • Çatışma ve iletişim kazalarının azaltılması
 • Müşteri ve paydaş memnuniyeti
 • Çalışan motivasyon ve aidiyeti
 • Ölçülebilir ve denetlenebilir yapı
 • Hedeflere odaklı organizasyon
[sc:references_s2]
Footer Logo Şerit
Hizmet İstek Formu
Hizmet İstek Formları

Değişim Dinamikleri olarak göstermiş olduğunuz ilgi için teşekkür ederiz. Lütfen kurumunuzun ihtiyaçları ile ilgili aşağıdaki kategorilerden birini seçerek belirtilen soruları yanıtlayınız.

Yönetim Danışmanlığı
Hizmet İstek Formu
Eğitim Danışmanlığı
Hizmet İstek Formu
İnsan Kaynakları Danışmanlığı
Hizmet İstek Formu

Size en kısa zamanda geri dönüş yapacağız.