Hakkımızda

Kurucumuzun Mesajı

Süleyman ERDEMİR

Değişim biz istesek de istemesek de zaman içinde ve çoğu kez bizden bağımsız olarak gerçekleşir. Beraberinde tehditler ve fırsatlar getirir. Tehditleri fırsatlara dönüştürebilmek, fırsatları görebilmek ve değerlendirebilmek değişikliklere ayak uydurmanın ötesine, değişimin anahtar faktörlerinin süreç içindeki yönelişlerinin, yani değişim dinamiklerinin yönlendirilmesiyle mümkün.

Günümüz dünyasında teknolojik gelişim, jenerasyon farklılıkları ve küresel rekabetin öncülük ettiği küresel değişim faktörleri, uluslararası ekonomik dengeleri olduğu kadar iş dünyasının genel çehresini de sürekli ve hızlı bir değişime uğratmaktadır.

Dünün ve bugünün yöntemler, süreçler ve sonuçlarıyla sorgulanması ve geliştirilmesi ile sistemleştirme ve sürekli revizyon, değişimin dinamiklerini yönetmenin temel kurallarıdır. Bu çalışma kuruluş içinde tepe yönetimin ve/veya kurucuların inisiyatifi ile kararlaştırıldıktan sonra “kuruluşun içinde olmayan değişim ajanı / katalizör” rolünü benimseyen bağımsız yönetim danışmanları tarafından örgütlenir ve yönlendirilir. Fikir üretme, planlama ve uygulama desteği ile işletmede var olan potansiyeli güçlendiren ve harekete geçiren yönetim danışmanları, kuruluşun dışındaki kişiler olmalarının avantajıyla mevcut duruma objektif yaklaşabilir ve kuruluşun öncelikli ihtiyaçlarını bağımsız bir gözle teşhis edebilir.

Sözümüz değişmemeyi tabu edinenlere değil ancak değişmeyerek karşılaşmak zorunda kalacağımız kaçınılmaz sona ulaşmadan önce, değişimin öneminin farkında olmamız gerekiyor. Değişimin getirdiklerini sürekli gelişim ile karşılayamazsak, maalesef gelecekte var olamayız.

Değişim Dinamikleri olarak kuruluşlarımıza, modern ve küresel yönetim tekniklerini yerel çözümlere dönüştürerek; yönetim etkinliği sağlamaları, bunu kurumsallaştırmaları ve değişimi yönetebilecek bir yapıya kavuşabilmeleri amacına yönelik hizmet sunuyoruz. 1993 yılından bu yana oluşan kurumsal birikimimiz ve teknik altyapımızla, kuruluşunuza özel çözümler üreterek, değişim fırtınalarında ayakta kalabilecek daha da önemlisi rüzgarları arkasına alabilecek stratejileri geliştirebilmek için gerekli yöntem ve bilgiyi sağlamak üzere yanınızdayız.

Zorunda kalmadan önce, değişmeli ve danışmalıyız ki değişim rekabetçi faydaya dönüşsün.

Süleyman ERDEMİR

Kurucu / Yönetim Kurulu Başkanı / Yönetim Danışmanı

Footer Logo Şerit
Hizmet İstek Formu
Hizmet İstek Formları

Değişim Dinamikleri olarak göstermiş olduğunuz ilgi için teşekkür ederiz. Lütfen kurumunuzun ihtiyaçları ile ilgili aşağıdaki kategorilerden birini seçerek belirtilen soruları yanıtlayınız.

Yönetim Danışmanlığı
Hizmet İstek Formu
Eğitim Danışmanlığı
Hizmet İstek Formu
İnsan Kaynakları Danışmanlığı
Hizmet İstek Formu

Size en kısa zamanda geri dönüş yapacağız.