HAFTANIN YÖNETİM FİKRİ

Yöneticilik

Fikrin Alanı Yöneticilik

Yayınlanma tarihi

Tarih 25 Ağustos 2020

Sayfa Banner

Koçluk Bakış Açısıyla Yönetmek

Koçluk, kişinin yaşama dair farkındalığını, mutlu ve başarılı yaşama becerisini arttırmaya, içsel kaynaklarına ulaşma, kaynakları istenildiği biçim ve süreklilikte kullanmasına destek sağlayan özel bir süreç programıdır. Koçluk; güçlü soru sorma becerilerini geliştirmeyi, “koçluk alanında” kalarak kişilerin kendi kaynaklarını harekete geçirmeleri ve gerçekte ne istediklerini, bu isteklerine nasıl ulaşabileceklerini, kararlılıkla sonuca ulaşmak üzere bu isteklerini nasıl sürdürebileceklerini ve ulaşılacak sonucun net tanımını nasıl yapabileceklerinin yaklaşımlarını ortaya koyan bir disiplindir.

 Günümüzde bireysel çalışma ve başarı, yerini güçlü ve verimli çalışabilen takımlara bırakmaktadır.Kurumların başarıları artık takımlarının başarıları ile ölçülmektedir. Takım başarısı denildiğinde takım üyeleri toplam sayısının çok üstünde potansiyeli harekete geçirerek etkili ve verimli çalışan; yaratıcı süreç veçözümler üreten, sürekli uyumu koruyabilen; dinamik ve sistematik yapıların sonuçlarından söz edilmektedir. Bu bakış açısı, kurumsal koçluk uygulamalarında son dönemlerde yüksek performanslı takım koçluğu çalışmalarını ön plana çıkarmıştır.

 Yüksek performanslı takım koçluğu ile kurumları var eden ve ileriye taşıyan çalışanların yaşam ve iş kalitelerini yükseltmek, gelişmeye açık yönlerini beslemek, iş hedeflerini netleştirmek gibi pozitif sonuçlar elde edilir.

 Ölçemediğiniz hiçbir şeyi yönetemezsiniz. Profesyonel koçluk yaklaşımıyla oluşturulan doğru bir ölçme ve değerlendirme sistemi her zaman profesyonel iş yaşamına artı bir değer katar. Koçluk bakış açısı; kendimize, kurumumuza, yönetici ve çalışanlarımıza, iş ve sosyal hayatınızdaki olaylara, durumlara, kişilere kamera tarafsızlığıyla bakabilme becerilerimizi geliştirecektir. Bu bağlamda termal kamera tarafsızlığıyla duygusal zeka ve ruhsal dayanıklılık ön görüsüyle değerlendirebilme becerilerinin geliştirilmesi yönetim ve organizasyon sistemlerinde her zaman önemli bir yere sahip olmalıdır. Önce globali sonra ayrıntıları ve daha sonra sezgisel bir yaklaşımı ön planda tutan bir metaprograma (davranış kalıbına) sahip olmak iş dünyasında önemlidir. Bu önceliklendirme kişisel ve kurumsal gelişim noktasında yönetici ve çalışanlara farklı bir bakış açısı sağlamaktadır.

 Profesyonel koçluk aynı zamanda arı gözü gibi 360 derecelik bir çok farklı bakış açısını, kartal gözü gibi termal kamera tarafsızlığını, fil kulağı hassaslığında dinleme becerilerinizi ve zürafa kalbi metaforuyla duygusal zekanızın devrede olduğu geri bildirim verme yeteneklerinizi de geliştirmeyi kapsar. Dolayısıyla hayatınızı ve işinizi bu hassasiyetler ışığında yapılandırılmış koçluk bakış açısıyla yönetmek, kişisel ve kurumsal performansa mutlaka olumlu katkı sağlayacaktır.

İş yaşamındaki ikili ilişkilerimize iki farklı norm daha egemendir

 A) Sosyal Normlar: Sevgiye dayalı, anlayışa bağlı, karşılıksız arkadaşlık, fedakarlık, ekip üyeliği gibi sınırları belirsiz durumlar.

B) Piyasa Normları: Değişimin kuralları belirlidir ve bazen soğuk ve katı sonuçlar doğurur. Fiyat, maaş, ücret, kira, prim, kar, kazanç gibi piyasa koşulları.

 Türk kültürü büyük çoğunlukla sosyal normlarla hareket eder. İş yaşamında en yüksek katma değer, insan ve potansiyelidir. Bu sebeple insanın potansiyeline, değerlerine ve yeteneklerine de bir anlamda koçluk yapmak iş dünyasında büyük fark yaratır.

Fortune 1000 şirketlerinde çalışan ve koçluk almış 100 yönetici üzerinde yapılan bir araştırmada; bu kurumların verimliliklerinde, hizmet ve ürün kalitelerinde, organizasyon becerilerinde, müşteri odaklılıklarında ve gelirlerinde önemli artış kaydettikleri saptanmıştır.

Koçluk desteği alan yönetici ve çalışanlarda görülen olumlu kişisel gelişmeler ise; astlarıyla olan ilişkilerde iyileşme, üstleri ile ilişkilerde iyileşme ekip ve takım çalışması verimliliğinde artış, diğer yöneticilerle ilişkilerde iyileşme, işten duyulan tatmindeki artış, kurum içi çatışmalarda azalma, kuruma sadakatte artış, müşterilerle ilişkilerde iyileşme olarak kaydedilmiştir.

Koçluk bakış açısıyla iş dünyasında var olmak; sistem bakış açısının oturmasını, kompleks iş yaşamının çözümlenebilmesini kolaylaştıracak donanımları sağlar. Koçluk bakış açısı bir de mentörlükle harmanlanırsa, inançla ve güçlü bir şekilde iş hayatının tüm alanlarına uygulayabileceğiniz iç görüler sağlayan bir profesyonelleşme sürecine dönüşebilir

Taşkın TAHMAZ Koçluk, NLP, İletişim

Yazarımıza Ait Diğer Yazılar

Bu içeriği paylaşabilirsiniz

Footer Logo Şerit
Hizmet İstek Formu
Hizmet İstek Formları

Değişim Dinamikleri olarak göstermiş olduğunuz ilgi için teşekkür ederiz. Lütfen kurumunuzun ihtiyaçları ile ilgili aşağıdaki kategorilerden birini seçerek belirtilen soruları yanıtlayınız.

Yönetim Danışmanlığı
Hizmet İstek Formu
Eğitim Danışmanlığı
Hizmet İstek Formu
İnsan Kaynakları Danışmanlığı
Hizmet İstek Formu

Size en kısa zamanda geri dönüş yapacağız.