HAFTANIN YÖNETİM FİKRİ

Yenilikçilik

Fikrin Alanı Yenilikçilik

Yayınlanma tarihi

Tarih 10 Ağustos 2017

Sayfa Banner

Kurumsal Raporlamada Güncel Gelişmeler: Entegre Raporlama

Hangi ölçekte olursa olsun kurumlar, kendileri ile ilgili kişi ve kurumlara bilgi raporlamak durumundadır. Küçük ve orta büyüklükteki işletmelerde bu ilgili kişiler daha ziyade ortaklar ve yöneticiler, büyük ölçekli şirketlerde ise sermaye piyasası yatırımcıları ve ilgili diğer kuruluşlardır. Çok uzun yıllar, bu rapor bilgileri öncelikle mali (finansal) nitelikli olmuş, kârın ölçülmesi temel amaç olarak görülmüştür. Çoğu kez “finansal raporlama” olarak isimlendirilen bu bilgi aktarma biçiminin kurum geleceğine ışık tutmaktaki yetersizliği günümüzde “finansal olmayan raporlama” düşüncesini gündeme getirmiştir. Bu yaklaşım ise “Entegre Raporlama” olarak isimlendirilmektedir.

Özellikle son yıllarda giderek önem kazanan “finansal olmayan raporlama” düşüncesi, kuruluşun yarattığı değerlerin tanıtılmasını, tartışılmasını ön plana alır. Dünya’da 2011 yılında kurulmuş olan International Integrated Reporting Council (Uluslararası Entegre Raporlama Konseyi – IIRC), bu değerleri şu şekilde gruplamaktadır: Finansal Sermaye, Üretilmiş Sermaye, Fikri sermaye, İnsan Sermayesi, Sosyal Sermaye, Doğal Sermaye

Burada dikkat edilmesi gereken, işletme büyük ölçekli olmasa da bu değerleri ne kadar yaratabildiğinin sorgulanmasıdır.

Finansal sermayeden kasıt, kuruluşun borç ve özkaynakları dahil tüm fon imkanlarıdır. Bunlar ne derece verimli kullanılmaktadır.

Üretilmiş sermaye, üretim sürecine katkı sağlayan fiziksel altyapıyı, bina ve teknolojik ekipmanları kapsar. Üretilmiş sermayenin etkin kullanımı kaynak kullanımını azaltır, inovasyonu geliştirir

İnsan sermayesi, kuruluş çalışanlarının yetenekleri ve sadakatlerini, inovasyon yapma, liderlik etme ve işbirliği yapma kabiliyetlerini kapsar.

Sosyal ve ilişkisel sermaye, kuruluşun tüm paydaşları ile ilişkileri sonucu elde ettiği ortak değer ve davranışları, tedarik zinciri ve marka itibari gibi konuları ifade eder.

Doğal sermaye, kuruluşun kullandığı tüm yenilenebilir ve yenilenemez doğal kaynakları ve süreçleri anlatır.

Şirket yönetiminde yaratılan bu değerler üzerinde daha fazla düşünme gereği günümüzün çok önemli bir yönetim bakış açısıdır. Gelecekte konunun çok daha önem kazanacağı da aşikardır.

Prof. Dr. Ahmet Göksel YÜCEL Finansal Raporlama

Yazarımıza Ait Diğer Yazılar

Bu içeriği paylaşabilirsiniz

Footer Logo Şerit
Hizmet İstek Formu
Hizmet İstek Formları

Değişim Dinamikleri olarak göstermiş olduğunuz ilgi için teşekkür ederiz. Lütfen kurumunuzun ihtiyaçları ile ilgili aşağıdaki kategorilerden birini seçerek belirtilen soruları yanıtlayınız.

Yönetim Danışmanlığı
Hizmet İstek Formu
Eğitim Danışmanlığı
Hizmet İstek Formu
İnsan Kaynakları Danışmanlığı
Hizmet İstek Formu

Size en kısa zamanda geri dönüş yapacağız.