Makale / Araştırma / Röportaj

Çin'de Müzakere

20 yıldır bir çok şirket ve Amerikalı ve Çinli yönetici üzerinde yürüttüğümüz araştırma bize yüzeysel de olsa yazılı olmayan kurallara uymanın iş adamlarının belli bir yere getirebildiğini gösterdi. Ancak aynı zamanda öğrendik ki bu yüzeysel uyum iş adamları arasında bir çok soruna da yol açtı. Bunun temel sebebi Amerikan tarafının Çin’in kültürünü ve değerlerini derinlemesine… devamını oku »


Değişkenliği Anlamak ve "6 Sigma"

Teknolojik düzeyi, iş hacmi, işkolu veya büyüklüğü ne olursa olsun, değişkenlik tüm işletmeler için geçerli: İşletmenin ürettiği sonuncu ürün (hizmet) bir öncekinden farklı; bir önceki de kendinden önce gelenden farklıydı. Oysa işletmeler müşterilerine daima planlanan özellikteki ürünleri, planlanan sürede sunmak için çabalıyor. En başta müşteri memnuniyeti olmak üzere, işletmenin verimliliğini, ürünlerin kalitesini dolayısıyla işletme performansını etkileyen bu farklılıklar nereden kaynaklanıyor? Bu farklılıklara yol açan değişkenlik nasıl giderilebilir?


Sizi Yok Etmeden Önce Düşmanlarınızı Nasıl Tanırsınız?

Yöneticiler rekabete dayanan tehditleri önceden belirlemeye çalışırken genellikle sinyali gürültüden ayırmakta güçlük çekerler. Hepimiz bozucu yenilikleri önemsemeyen ve sonuçta büyük bedeller ödeyen şirketlerin hikayelerini duyuyoruz. Digital ile kişisel bilgisayarı ya da Detroit ile Japon ekonomik otomobillerini düşünün. Bu hikayeler iş dünyasına ait bilgilerin parçası haline gelmiştir ve büyük şirketler küçük ve zayıf şirketler tarafından yanıltılmamak… devamını oku »


İyi ve Kötü Zamanlarda İşe Alım Rehberi

Akıllı firmalar kriz ve durgunluk sonrası dönemde gelecek olan büyümeye hazırlık yapıyorlar. Fakat birçok şirket bu altın fırsattan yararlanmaktan aciz çünkü istihdam prosedürleri yokluk ve düzensizlik aralığında bulunuyor.
Proaktif bir işe alım süreci, sadece başarılı bir yeteneği firmaya kazandırmaz, ayrıca o yeteneği çok daha uzun süreler elde tutmayı sağlar.


Ücret Yönetimi: Önemli Ama İhmal Edilen Bir Konu

İşletmelerde ücret yönetimi, insan kaynakları yönetiminin en önemli konularından biridir. Çünkü bu İKY işlevi, işgörenlerin başlıca geliri; işverenlerin önemli bir maliyet/yatırım kalemi, devletin de büyük bir vergi kaynağı olan “ücretler”le ilgilidir. Yine ücretler, iş-işgören seçiminde, işçi-işveren ilişkilerinde, toplu pazarlıklarda, en başta gelen ve üzerinde en fazla durulan müzakere konusudur. Ayrıca, iş hayatında yaşanan (hizmet sektörünün gelişmesi vb.) değişmeler, ücretlemenin önemini daha da artırmaktadır. Buna karşılık, “işletmelerimizde ücretlemeye gereken önemi veriyor muyuz?” sorusuna, tatmin edici ve olumlu bir cevap verebileceklerin sayısı ne yazık ki oldukça azdır. Kısacası, “ücretleme”, önemine kıyasla genellikle “ihmâl edilen” bir konudur.


Güveni Planlamak

Hiç öğreniyor muyuz? Enron ve Worldcom gibi büyük krizlerden sonra anca toparlanıyorduk ki subprime mortgage krizini karşımızda bulduk. Bu durum şu soruyu akıllara getiriyor; biz iş dünyasına çok mu güvendik? Hala “bir daha olmaz”, “bir daha yapmaz” yanılgısına düşüyor muyuz? İnsanlara güvenme içgüdümüz bize benzeyen veya aynı sosyal gruba dahil olduğumuz insanlara çabuk güvenmemiz gibi… devamını oku »


Almanya Nasıl Başardı?

Seminerlerden arta kalan zamanımda elimde kağıt kalem, fellik fellik dolaşıp anket yaptım. Konuştum. Sordum, soruşturdum. Çoğu Alman ve bir kısmı da Almanya’daki yabancı uyruklular olmak üzere, 300’e yakın birebir görüşme yaptım. Çıkış noktam şuydu; Almanya nasıl başardı? Alman başarısının altındaki sır neydi? Nasıl olup da, yarım asır önce neredeyse haritadan silinen bu ülke, AB’nin en dinamik ve Dünya’nın sayılı ekonomik güçlerinden biri haline gelmişti?


Ani Büyümelerde Yönetim

Bir pazar veya sektör ani bir büyüme sürecine girdiği zaman pazarda belli bir yer edinmiş işletmeler dezavantajlı duruma düşebilirler. Bu duruma düşen firmalar, genellikle önlerine çıkan pazar payını arttırmaya yönelik fırsatlara acil yanıtlar verebilen birimler veya bu kültüre uygun insan kaynağı ile çalışırlar. Rusya’nın mobil telefon marketinde böyle bir durumla karşılaşan ve bu durumu başarıyla yönetebilen bir firmanın CEO’su olan Izosimov, benzer vakalarla baş edebilmek için 5 çözüm yolu öneriyor.


Sürdürülebilir Yenilikçilik İçin Liderlik

Stratejik lider, yenilik yapısını ve süreçlerini oluşturmak için hiyerarşik gücünü kullanan liderdir.


İnovasyon: Klasik Tuzaklar

İnovasyon, kurumsal büyümenin ve gelişmenin bir stratejik destekleyicisi olarak bazen moda olmuş, bazen de göz ardı edilmiştir. Ancak her moda olduğunda yöneticiler, her zaman aynı hatalara düşmüştürler. Bu hataların çoğu Ar-Ge çalıştırmalarında, varolan gelir akışlarını korumak ile yeni gelir akışları yaratmak arasındaki önemli dengeyi kuramamaktan kaynaklanmaktadır. Girişimci olmak, teşebbüste bulunmak, bu iki gelir akışının birbirine zarar vermesine neden olmamalıdır. Aksine eğer yöneticiler, geçmişte yaptıkları hatalardan ders çıkartabilirlerse, inovasyon büyüyüp gelişebilir.


Haftalık Yayın Listemize Kayıt Olun