Haftanın Yönetim Fikri

Pazarlamada Hedef, Strateji, Taktik.

Ömer ŞENGÜLER

Taktiksiz strateji, kazanmanın en yavaş yolu, stratejisiz taktik ise mağlubiyetten önceki en büyük gürültüdür. Yalnızca bir hedef belirlemek strateji sahibi olmak anlamına gelmediği gibi, taktik geliştirmek de bir hedef belirlediğin ve ona ulaşmak için strateji geliştirdiğin anlamına gelmez. Hedef; ulaşmak istediğimiz noktadır. Strateji, ona ulaşabilmek için geliştirdiğimiz plandır, taktik ise bu planı uygulamak için izlediğimiz… devamını oku »


Bilgisizlik, Yetkisizlik ve İlgisizlik

Prof. Dr. Muhittin KARABULUT

Tüketici veya müşteri edinememek/kazanamamak, kazandığını koruyamamak/kaybetmek vb. bilgisizlikten, ilgisizlikten ve yetkisizlikten kaynaklanabilir.   Bilgi açısından, kişisel ölçekte, “kendini bil” Atasözünü hatırda tutarak, şu söylenebilir: Kendini bilmeyen/tanımayan, bir başkasını /hedef müşterisini/paydaşlarını bilemez/tanıyamaz, beklentilerini kavrayamaz.  Böylesi bir durumda, kuvvetli karşısında kendini küçük (N. Fazıl’ın deyimiyle) “Cim gövdesinde nokta “ veya zayıf karşısında, kendini “dev” olarak görebilir! Mevlana… devamını oku »


Çalışanların Gönlünde Taht Kuran Bir Şirket Olmak …

Münir ARIKAN

Kâinatta sebepsiz bir şey yaratılmamış. Her şeyin bir yaradılış sebebi var. Besin zincirindeki mükemmel işleyiş, insan eliyle bozulmadıkça ve doğal akışa müdahale edilmedikçe, nasıl Dünya’nın muazzam bir dengeye kavuşmasını sağlıyorsa; yaradılıştaki sebepler de, muhteşem sonuçların oluşmasını sağlıyor. Hiçbir şeyin sebepsiz olmadığı bir hakikat… Ve her şeyde de bir hayır olduğu gerçeğinden yola çıkarak, günümüz iş… devamını oku »


Yeni İşe Keşifle Başlamak…

Temel HAZIROĞLU

Üniversite ve İş Hayatı Üniversite hayatı teori ve eğitim önceliklidir, pratik ise sonra gelir. Üniversitede asıl olan öğrenmektir, eğitilmektir. İş hayatında ise iş yapma, uygulama artık öncelikli olur. İş hayatında kuruma katma değer sağlama birinci dereceye geçer. Ancak öğrenme ve kendini geliştirme asla ihmal edilmemelidir. Unutulmamalıdır ki, artık bir şeyi öğrenme eskisi kadar önemli değil…. devamını oku »


Yönetimde Zihinsel Dönüşüm

Prof. Dr. Yusuf TUNA

1950’li yılların sonuna kadar, yönetim anlayışı, daha çok işletmelerin, kurumların rutin işlerinin yürütülmesi ve sürdürülmesi anlamını taşımaktaydı. 1950’li yıllardan itibaren endüstriyel devrim ile birlikte değişen çevre koşullarını iyi okuyabilme ve adapte olabilme önem kazanmıştır. 20. yüzyılın sonlarında başlayan küreselleşme, iletişim ve bilişim teknolojileri alanlarındaki gelişmeler literatürdeki yönetim çalışmalarını etkilemiştir. 21. yüzyılın başında yapılan çalışmalar,  işletmelerin,… devamını oku »


İşletmelerde Risk Yönetimi ve Önemi

Mehmet KOÇAK

İki bin yıl önce Roma İmparatorluğu’nda yöneticiler kritik kararlar arifesinde, kendilerini muhtemel hatalardan korumak amacıyla, kahinlere müracat ederlermiş. Bugün ise yöntemler değişmiş olmakla birlikte “gelecekteki belirsizliklerin yol açabileceği zararlardan korunma” çabası öneminden hiçbir şey kaybetmeksizin devam etmektedir. İnsanlığın bu risk yönetimi macerasında en önemli dönemeç, şüphesiz finansal sistemin son yirmi yılda geçirdiği inanılmaz değişim sonunda… devamını oku »


Görünmez Alan Diyagramı

Salih KESKİN

Görünmez alanı keşfet! Kimi zaman umursamadığımız, ama birisi yapınca, “bunu nasıl bilemedim” dediğimiz bir ‘alan’ hep var… İşimizde “acaba neyi göremiyoruz” sorusu, bu ‘kör alan’ı daha da belirgin kılabilir, daha önce görerek işimizin bir sonraki neslini oluşturabiliriz. Mesela, Simit Sarayı…  O zamana kadar “görülmeyen alandan” yeni bir iş modeli ortaya çıkarmayı başardı. Neydi başkasının göremediği?… devamını oku »


Pazarlama ve Satış…

Ömer ŞENGÜLER

Pazarlama satış değildir. Eğer orta ölçekli bir şirketseniz ve pazarlama departmanı için ekip kurmak bütçenizi zorlayacaksa o zaman PATRON olarak pazarlamayı doğrudan kendinize bağlayın, bir yöneticiyi aynı anda bu iki işten sorumlu tutmayın. Pazarlama, satış ve müşteri yaratma departmanıdır, doğrudan satış yapmaz. Eğer hem pazarlamayı hem de satışı aynı müdüre bağlarsanız, kendisi ya “Nasıl olsa… devamını oku »


Yöneticiler İçin Oyun Teorisi: Karar Vermenin Rasyonel Yolu

Doç. Dr. Murat YALÇINTAŞ

Yöneticilik mesleği, ister uluslararası bir firmanın tepe yönetici, ister küçük bir aile işletmesinin bölüm şefi olun, ağırlıklı olarak insanları yönetme ve karar verme mesleğidir. Bir yönetici çalışanlarını ne kadar iyi motive eder ve ne kadar doğru kararlarla yönlendirirse o kadar başarılı olur. Bu yüzden yöneticilerin bilgi dağarcığında motivasyon ve karar verme ile ilgili birkaç temel… devamını oku »


Kârınızı Hangi Para Birimi İle Ölçüyorsunuz (?)

Prof. Dr. Göksel YÜCEL

Muhasebe derslerinin daha başlangıcında ölçü biriminin para olduğu söylenir de, hiçbir öğrenci çıkıp “hangi para birimi?” diye sormayı düşünmez. Oysa ki, bir şirketin, hangi ülkede olursa olsun, başta kârı olmak üzere tüm performans ölçülerini belirlemesi gereken para birimi “fonksiyonel para”dır. Bu, o ülkenin para biriminden (ülkemizde Türk Lirası) farklı olabilir. Fonksiyonel para; bulunduğunuz ekonomik çevrenin… devamını oku »


Haftalık Yayın Listemize Kayıt Olun