Standartlar – DD Unvan Standardı

Kurumlarda unvanlar belirlenmeden önce genel kapsamda bir iş analizi yapılmaktadır.

İş analizi; organizasyonun faaliyetlerinin sağlıklı bir şekilde sürdürülmesi için hangi görevlerin; nasıl, ne zaman, hangi sırada yapılması gerektiği sorularına detaylı yanıt alınmasını sağlamaktadır. Bu çalışma işin en doğru şekilde, en hızlı yoldan ve en uygun kişi tarafından yapılmasını sağlayarak verimliliği hedeflemektedir.

Süreç aynı zamanda söz konusu görevleri yapacak kişilerde olması gereken bilgi ve becerileri yani yetkinlikleri de ortaya çıkartmakta yardımcı olmaktadır. Tüm bu çalışmalar sonucunda ortaya çıkan görev tanımlarına uygun olarak “pozisyon unvanları” belirlenir.

DD Değişim Dinamikleri Yönetim Merkezi’nin belirlemiş olduğu hiyerarşik hat üzerindeki kadrolar şu şekildedir;

Yönetim ve İdari Personel;

 • Ortaklar Kurulu Başkanı / Aile Meclisi Başkanı
 • Yönetim Kurulu Başkanı
 • CEO / İcra Kurulu Başkanı
 • Genel Koordinatör / Grup Başkanı
 • Genel Müdür
 • Direktör / Koordinatör / Genel Müdür Yardımcısı / Grup Müdürü
 • Müdür
 • Bölge Müdürü / Müdür Yardımcısı / Yönetici / Yönetmen / Şef
 • Uzman / Sorumlu / Mühendis
 • Temsilci / Yetkili / Müşteri – Satış Danışmanı / Uzman Yardımcısı
 • Asistan / Personel

Teknik Personel;

 • Ustabaşı / Formen
 • Usta / Uzman Operatör
 • Usta Yardımcısı / Kalfa / Operatör / Tekniker
 • Eleman / İşçi / Yardımcı Eleman / Çırak

Hizmetli Personel;

 • Sorumlu
 • Görevli / Eleman / Personel

Belirlenen standart unvanlar genel olarak kurumun iş analizi çalışmaları, ihtiyaç ve beklentilerine göre şekillendirilerek yukarıdaki belirtilen unvanlar kapsamında;

 • Sektöre Özel Unvanları,
 • Unvanların Sektördeki Algısı,
 • Unvanın Yönettiği Finansal Ölçek,
 • Unvana Bağlı Çalışan Sayısı,
 • Pozisyonun Riski / Kritikliği,
 • Pozisyonun Gerektirdiği Niteliklerin Düzeyi,
 • Pozisyonun Uzmanlık veya Yöneticilik Odaklılığı,

dikkate alınarak belirlenir.

Kurumun belirtilen hususlar kapsamında, unvan yapısında bazı küçük değişiklikler gösterebilmesinin yanı sıra çalışmalarımızda belirtilen unvanların kullanılması esastır.