Öncelikle Ölçülebilir Süreçlere Sahip Olunması Gerekiyor (Kobi Aktüel Ropörtaj)

“Birçok kurum doğru zemini oluşturmadan strateji ve hedef belirliyor. Hedeflerle yönetilebilir bir kurum olmak için öncelikle ölçülebilir süreçlere ve fonksiyonlara sahip olunması gerekiyor.”

Kurumların öncelikle stratejik ve objektif hedeflerinin olması gerektiğini belirterek sözlerine başlayan Değişim Dinamikleri Genel Müdürü Ahmet Nedim Erdemir, “Birçok kurum doğru zemini oluşturmadan strateji ve hedef belirliyor. Hedeflerle yönetilebilir bir kurum olmak için öncelikle ölçülebilir süreçlere ve fonksiyonlara sahip olunması gerekiyor. Kurumun ölçülebilir geçmiş verilerine ve stratejik öngörülere dayanmayan, sübjektif ve elle tutulamayan hedefler, tahminden öteye geçemez ve kurumu yönlendiremez, dolayısıyla hedefe ulaşmak yönünde yeterli dinamizm ortamı oluşturulamaz” diyerek sözlerine başlıyor. Bu çerçevede kurumların danışmanlık desteğine ihtiyaç duyduklarını kaydeden Erdemir, “Ölçülebilir iş süreçlerine sahip olmak, stratejik planlama yapabilmek, strateji ve verilere dayanan doğru hedefleri belirleyebilmek, hedeflerin yukarıdan aşağıya yayılımı ve takibi için performans ve raporlama sistemlerini kurabilmek için danışmanlık desteği alıyorlar” diyor.

“Öncelikle kurumlarda farkındalığı sağlıyoruz”

Değişim Dinamikleri olarak, 25 yılı aşkın süredir kurumlara yönetim, eğitim ve İK danışmanlığı hizmetleri verdiklerini dile getiren Erdemir, “Markamızın temelinde kurumlara katmak istediğimiz ‘değişimin dinamiklerini yönetebilme’ yetkinliği yatıyor. Değişim Dinamikleri olarak, Kurumsal Derecelendirme veya Mevcut Durum Analizi olarak tanımladığımız süreçler ile kurumun ideal bir Kurumsal şirket ile arasındaki farklılıklarını, güçlü ve zayıf yönlerini ortaya çıkarıyor, farkındalıksağlıyoruz. Nerede olduğunubilmeyen bir kurumun, kurumsal gelişim planlaması yapmasına imkân yoktur” diyor. Erdemir, mevcut durumunun farkında olan kurumların bu sorun veya gelişim alanlarına yönelik çözümler geliştirebildiklerini ve değişim motivasyonuna sahip olabildiklerini aktarıyor.

“Yapay zekâ ve insan kaynağınıentegre edebilen kurumlar öne çıkacak”

Geleceğin iş modelleriyle ilgili görüşlerini de aktaran Erdemir, “Dijital dünyanın hayatımıza girmesi ve bilginin akış hızındaki yükseklik, farklı ihtiyaçlar ve iş dünyasına cevap verecek yeni iş modelleri ile teknolojik dönüşümü birlikte kurgulayan kültürü de beraberinde getirecektir. Mavi yaka iş süreçlerine zaten hali hazırda ciddi anlamda entegre olan ve üretimdeki payını arttırmaya devam eden yapay zekâ ve robotik teknolojiler, beyaz yaka iş süreçlerine dahil oldukça, insan kaynağının etkinliğinden ve performans yönetim modellerine odaklanan işletmelerden ziyade, işletme teknolojisinin etkinliği ve performansı ile insan kaynağının iş gücünün ötesinde ürettiği katma değere odaklanan iş modelleri ön plana çıkacaktır. Bu çerçevede teknolojik dönüşüm ile birlikte dijital çalışma kültürü ve yapay zekâ araçlarının, insan kaynağı potansiyeli ile başarılı bir şekilde entegre edebilen kurumlar rekabette bir adım önde olmaya ve gelecekte de var olmaya devam edeceklerdir” diyor.

52 – Nisan 2019

www.kobiaktuel.com.tr