Lider ve Yöneticiler Arasında Ne Fark Var?

Liderlik yöneticilikten farklıdır, fakat bu farklılık çoğu insanların düşündüğü gibi değildir. Liderlik mistik ya da efsanevi değildir. “Karizma” veya diğer egzotik kişisel özelliklerle alakası yoktur.

Liderlik ve yöneticilik birbirlerini tamamlayan kavramlardır. Her ikisinin de kendine ait karakteristik özellikleri vardır. Git gide daha kompleksleşen ve sürekli değişen iş yaşamında başarı için her ikisi de son derece önemlidir.

Birçok Amerikan  şirketi liderlik konusunda sıkıntılar yaşamaktadır. Başarılı şirketler liderlerin gelmesini beklemezler, onlar aktif bir şekilde liderlik potansiyeli olan insanları bulup bu potansiyellerini geliştirecek kariyer olanakları sunarlar. Aslında dikkatli bir süreçten sonra iş organizasyonlarında önemli roller üstlenebilecek kaliteli liderler yetiştirmek mümkün. Ancak şirketler unutmamalı ki güçlü lider zayıf yönetici birlikteliği tam tersi durumdan daha iyi değil; hatta bazen daha kötüdür. Asıl önemli olan güçlü liderle güçlü yöneticiyi bir araya getirmek ve birbirlerini dengelemelerini sağlamaktır.

Elbette ki her insanın hem iyi bir lider hem de iyi bir yönetici olması beklenemez, birisi mükemmel bir yöneticidir fakat iyi bir lider değildir veya liderlik potansiyeli olan bir insandır fakat yöneticilik yapamaz. Zeki firmalar bu iki tip insanı aynı takımda toplayarak değerlendirirler.

Yöneticilik ve Liderlik Arasındaki Farklar:

Yöneticilik karmaşıklıkla mücadele etme ile alakalıdır. Yirminci yüzyılın getirdiği en büyük gelişmelerden biriyle; büyük organizasyonların daha da gelişmesi ilkesiyle ilgilenirler. İyi bir yönetim olmadan, karmaşık yapıdaki yatırımlar şirketin gelecekte varolmalarını tehlikeye sokacak derecede kaotik bir duruma düşebilirler. İyi yönetim, ürünlerin kalitesi ve karlılığı gibi kritik boyutlara düzen ve uyum getirir.

Buna karşılık liderlik değişimle mücadele eder. Son yıllarda iş dünyasının daha rekabetçi ve daha değişken olması liderlik kavramının bu kadar önem kazanmasındaki etmenlerden bazılarıdır. Sonuç olarak dün yapılanın aynısını yapmak veya dünden 5% daha iyi olmak artık başarı sayılmıyor. Değişen dünyadaki büyük değişiklikler hayatta kalmak için çok daha fazla önem taşıyor. Daha fazla değişiklik her zaman daha fazla liderlik ister.

Ordudan bir örnek verelim; barış zamanı ordu iyi bir yönetimle idare edilebilir ancak savaş zamanı ordu her seviyede yetkili liderlere ihtiyaç duyar. Şimdiye kadar savaşta askerlerin nasıl yönetileceği bulunamadı, askerler yönetilmez, askerler lider bir kişiliğin arkasında olmalıdır.    

Bu iki farklı durum karmaşıklıkla mücadele etmek ve değişimi yakalamak liderlerin ve yöneticilerin aktivitelerinin karakteristik özelliklerini şekillendirir. Her iki hareket sistemi de neyin yapılması gerektiğine karar verir, gerekli takımları oluşturur ve süreci başlatır ve en son belirlediği insanların verilen işi yapıp yapmadığını kontrol eder.

Şirketler karmaşıklığı yönetmeye planlama ve bütçeyle başlar; Gelecek için hedefler belirlemek (genellikle aylık veya yıllık) bu hedeflere ulaşmak için gerekli adımları belirlemek, bunların ardından gerekli kaynak tahsisini yapmak.

Buna karşılık bir organizasyona liderlik etmek yön belirleme ile başlar :

  • Gelecek için vizyon geliştirme (genellikle uzak gelecek) ve bu vizyonu gerçekleştirebilmek için gerekli değişiklikleri yapacak stratejiler üretmek. Yönetim planını başarıya ulaştırmak için kapasitesini geliştirir bunu da organize etme ve etkin personel görevlendirmesi ile:
  • Planın gereksinimlerini karşılamak için örgütsel yapıyı ve iş tanımlarını belirlemek, işleri kalifiye çalışanlara atamak ve uygulamaları kontrol edebilecek  sistemi oluşturmak.

Buna karşılık gelen liderlik aktivitesi insanları yönlendirmektir :

  • Şirketin vizyonunu anlayan ve bu yolda başarıyı getirecek insanlarla birliktelikler oluşturmak ve yönlendirmeler yapmak.

Son olarak yönetim planın geçerliliğini denetleme ve problemleri çözme yoluyla kesinleştirir:

  • Sonuçları planla karşılaştırarak detaylı bir şekilde kontrol etmek, sapmaları belirlemek, bunların ardından problemin çözümüne yönelik hareket etmek,

Fakat lider için vizyonunu başarmak motive etmek ve ilham vermek ile olur:

  • İnsanların, değişimi engelleyen büyük engeller olsa dahi, doğru yönde ilerlemelerini sağlamak, bunu yaparken de onları ihtiyaç ve duygularına göre motive etmek.

Harvard Business Review