Kuruluşumuz ve 25 Yılımızın Kısa Bir Öyküsü;

16/05/2017

Süleyman ERDEMİR olarak mesleki hayatımın 1982 yılındaki başlangıcından itibaren üniversite, Elginkan Holding ve Ülker’deki çalışmalarımın hepsinde “bilimsel, ahlaki ve kurumsal ilkelerin, hayatın her alanına yansıtılması” na özel önem ve değer veriyordum. Bu yaklaşım, neredeyse hayat felsefem gibiydi.

Yıl 1992, 5 yılı aşkın süredir Ülker grubunda çalışıyordum. 5-6 yıllık kurumsallaşma sürecimizde, Rahmetli Sabri Ülker Bey’in istek, teşvik, himaye ve rehberliğinde, Orhan Özokur ve Murat Ülker Bey’lerin de destekleri ile rahmetli Fikret Öncü Bey’le işbirliği halinde kurumsallaşma çalışmalarında ciddi mesafe kat etmiştik. Yıldız Holding kurulmuştu. Bu durum hepimize mutluluk ve ümit veriyordu.

Ancak 1990’lı yılların başında Türkiye’deki idari, ticari ve sosyal tüm kurumlara panoramik bir bakışla durum bence özetle şöyle idi;

İstisna derecesinde çok az kuruluş hariç özel, STK, kamu dâhil hemen hemen hiçbir tüzel kişiliğin resmi formaliteden öte kurumsal bir kimlik, kişilik ve altyapısı yoktu, yani verimlilikleri, süreklilikleri ve kalıcılıkları görünmüyordu. Var olduğu zannedilenlerin de hantallaşmış, statik ve verimsiz bir yapısı vardı. Özetle bu altyapı, anlayış ve kültür ile hiçbirinin tesadüften öte gelecekte yeri yoktu.

İşte bu ortamda “kurumlarımızı; verimli, dinamik ve yenilikçi hale getirecek, sürekliliklerini de sağlayıp gelecekteki yaşamlarını garanti altına alacak bir altyapı ve insan kaynağı ile, kurucularına bağımlı olmaktan kurtarıp canlı ve kurumsal bir kişilik haline getirmek” ülkemizin geleceğine yapılabilecek en büyük katkılardan biri olur diye düşünerek harekete geçmiştim.

Amacım; uluslararası standartlarda, tüm sektörlere hizmet sunan bağımsız ve kurumsal bir yönetim danışmanlık kurumu oluşturmaktı. Fikret Öncü’den Üzeyir Garih’e, İbrahim Kavrakoğlu’ndan Yılmaz Karakoyunlu’ya, Numan Kurtulmuş’tan Muhittin Karabulut’a, Sabahattin Zaim’den Ahmet Davutoğlu’na, Süleyman Özdil’den Ömer Dinçer’e, İlhan Erdoğan’dan Ahmet Cevat Acar’a, Meltem Yaman’dan Barbaros Ceylan’a, Ziya Yılmaz’dan Mehmet Şahin’e kadar değerli ve yetkin 100’ü aşkın kişi ile birebir toplantılarla projemi paylaşıp, danışıp, görüş aldım.

Evet bu, toprağı bol olsun Üzeyir Garih Bey’in o anda benim için kullandığı deyimiyle “tam bir delilik” idi. Kim ve hangi kuruluş “bilginin, fikrin, Ar-Ge’nin ve yenilikçiliğin” önemsenmediği bir kültürel atmosferde, böylesi bir çabayla ilgilenecekti. Hatta bu teşebbüs, kamu ve özel büyük bir kurumun desteği olmadan nasıl hayat bulup iş yapacaktı.

Ama kendilerini minnetle andığım ve şükranlarımı arz ettiğim 11 kişi bu teşebbüsün kurucuları arasında yer almayı kabul ettiler. Bu kurucularımızın da çoğunluğu fikrime değer verip, bana olan güvenleri nedeniyle projede yer almışlardı. Hatta bazıları 2-3 yıl sonra bu düşüncelerini de açıkça paylaştılar, “Biz bu projenin tutacağını ummamıştık.” diye! Haksız da değillerdi, göle maya çalmak gibiydi. Mütevazı ama iddialı bir proje idi.

Teşebbüsümüzün başlangıcında, yani hazırlık aşamasında gereken ciddiyet ve gayreti göstererek, özenle ve titizlikle 7-8 ay hazırlık yaptık. Vizyon tespitinden, temel politikalarımızın oluşturulmasına, stratejik plandan çalışma ilke ve süreçlerimize, kurumsal kimlik çalışmasından fizibilite raporuna güzel çalışmalar yaptık. Yasalara ve Kurumsal Yönetim İlkelerine ve ahlaka önce kendimiz uymamız gerekir diyerek, her işimizi ve sürecimizi kanunlara, belge ve yönetsel kurallara uygun olarak yapmaya ilk günden başladık. Allah’a tevekkül ettik. Allah da lütfedip nasip etti ve maya tuttu.

Değişim Dinamiklerine ilgi duyan, ses veren ilk müteşebbisler İlhan Miraboğlu, Aziz Torun, Selçuk / Faruk Berksan, Ali Coşkun, Ömer Özalp beyleri de şükranla anıyorum. Dünya ve Hürriyet gazetesi, Capital dergisi başta olmak üzere basın da ilgi duyup yer verdi.

Kurucularımız arasında da yer alan Fikret Öncü, Numan Kurtulmuş ve İsmail Hakkı Biçer dışında, Muhittin Karabulut, İlhan Erdoğan, Ahmet Davutoğlu, Ömer Dinçer,

İdea Gn. Md .Ergun Zoga, MPM İstanbul Bölge Md. Meral Toprak, Cihangir Sanin, Tanıl Kılınç, Turgay Biçer, Mehmet Koçak, Ahmet Cevat Acar da işbirliği yaptığımız ilk danışmanlarımız arasında yer aldılar.

25 yılda değerlerimize bağlı, yerli ve milli çizgide, aynı zamanda dünya standartlarında bir hizmet sunmaya özen gösterdik. Hem sektörümüzün standart ve seviyesini belirleyen, hem de ülkemize değer katan bir kuruluş olarak 600’ü aşkın kuruluşa katma değer üretici hizmetler sunduk.

150’ye yakın müteşebbis ailenin kurumsallaşması, gelişimi, kariyer planlaması, nesiller arası yönetsel ve ortaklık devir ve geçiş süreçlerinin yönetiminde rehberlik ve katkı sağladık.

Kar Gıda, kuruluş hazırlığından itibaren ve 10 yıl sonra kendi sektöründe başarısını ispat etmiş bir cips kuruluşu olarak Kraft’a satılana kadar müteşebbislerle birlikte çalıştığımız başarılı bir proje idi. Müteşebbis olarak Selçuk ve Faruk Berksan’ın, diğer taraftan Fahri Kavçakar’ın ve Şener Astan’ın, DD’den de benim ve Cihangir Sanin’in elbirliği ile sıfırdan güzel ve iddialı bir kurum ortaya çıktı.

Torunlar ve Gürbaşlar’ın da ciddi atılım yılları, DD’nin kuruluş yıllarına denk gelmişti ve ilk ciddi İnsan kaynakları projemizi onlarla yaptık.

Gezer, kuruluşumuzdan kısa bir süre sonra tanışıp yönetim danışmanlık projesine başladığımız, “bu sektörde kurumsallaşma olamaz” polemikleri arasında Ömer Özalp Bey’in iradesi ile başlamış ve halen devam eden iddialı bir proje. Hem kendi markası ile hem de uluslararası ve ulusal büyük zincirlerin ana tedarikçisi durumuna gelmiş ülkemizin, kendi sektöründe yüz akı bir kurum oluşun hikayesi.

Gübretaş, Genel Müdür Kemal Gündoğdu; Yardımcıları Ferhat Şenel ve Mehmet Koca ile , DD ile işbirliği halinde kurumsallaşma sürecini ve aynı zamanda sektöründe yükseliş sürecini başlatmıştı.

Yılmaz Bayat öncülüğünde Üsküdar Belediyesi’nde başlatılan kurumsallaşma süreci, nerdeyse belediyeciliğin yeniden yazıldığı ve tanımlandığı köklü bir değişim projesi idi. Tüm süreçlerin yeniden belirlendiği, belediye yönetici ve çalışanları yanında; Üsküdar halkı, sivil toplum kuruluşları, mülki erkanı, akademisyenleri ve entelektüellerinin katılımcı bir şekilde sürece dahil edildiği sıra dışı bir proje idi.

İBB tepe yönetiminin planlı bir eğitim projesine tabi tutulması, itfaiye teşkilatında İlhan Erdoğan’ın ekip liderliğinde psikoteknik yöntemle köklü ve büyük bir kadrolama projesi, 5 yıllık süreli yönetici yetiştirme programı uygulaması de anılmaya değer çok önemli projelerdendi.

Onur marketler zinciri kurucuları Ekrem, Kemal ve Cemal Özen’in kararlı tutumu ile sektöründeki en büyük dönüşüm ve sıçramayı DD ile başlattığı yeniden yapılanma projesi ile gerçekleştirdi.

Gıdadan tekstile, tarımdan hayvancılığa, inşaattan turizme, havacılıktan taşımacılığa, medyadan sanata her alanda ürün ve hizmet sunan kurumlara; vakıf / derneklerden siyasi partilere, kooperatiflerden belediyelere kamu ve sivil toplum kuruluşlarına yönetim, insan kaynakları ve eğitim alanlarında bütünsel ve/veya kısmi destek verdik ve vermeye devam ediyoruz. Çalıştığımız her kurumun yaşam süresine ciddi bir katkı sağladık.

İnşallah bu yıl 25. sini yapacağımız iftar programımız ise, yeri apayrı ve ayrıcalıklı program oldu bizler için. Sohbetler, mini seminerler ve tecrübe paylaşımları ile yüzün üzerindeki müteşebbis ve yöneticinin tek bir aile gibi tanışıp kaynaştığı, birçok katılımcının özlemle tekrarını beklediği samimi bir atmosfer oluşturduk.

DD olarak 24 hizmet yılımızı tamamladığımız bu sektörde, sektörün temel dinamik ve standartlarının oluşturulmasında düzenleyici ve etkin rol üstlendik. Bu hizmetleri sunarken, kendi şirketimizin gelişimine özel bir önem verdik. Tam anlamıyla yasalara uygun çalışan, sahip olduğumuz TSE ve ISO belgelerinin hakkını veren, 10-15 çalışan, 100’ü aşkın aktif uzman danışmanı, kurumsal süreçleri ve hafızası, sürekli olarak sektörü besleyen basılı ve dijital yayınları ile Türkiye’nin geleceğine hazır bir yapıya kavuştuk.

Hedeflediğimiz üzere Allah’ın izniyle 20. yılımızda şirketimizin yönetimini II. nesle devrettik.

23. yılımızda nevi değişikliği ile A.Ş. olduk. İnşallah 25. yılımıza yeni büromuzda başlayacağız.

Sizlerden aldığı güç, destek ve dua ile çeyrek asrını tamamlayacak olan DD, inşallah 100. yılını da sizlerin kurumları ile birlikte kutlar ve bu güzel serüvenine devam eder.

Süleyman Erdemir

DD Yönetim Kurulu Başkanı / Yönetim Danışmanı

DD’nin 25. Bülteni, 25. Yıl Özel başmakalesidir.

*tüm hakları DD’ye aittir. İzinsiz olarak kullanılamaz, referans göstermeden alıntı yapılamaz, maddi/manevi tazmin hakkı saklıdır.