İnovasyon: Klasik Tuzaklar

İnovasyon, kurumsal büyümenin ve gelişmenin bir stratejik destekleyicisi olarak bazen moda olmuş, bazen de göz ardı edilmiştir. Ancak her moda olduğunda yöneticiler, her zaman aynı hatalara düşmüştürler. Bu hataların çoğu Ar-Ge çalıştırmalarında, varolan gelir akışlarını korumak ile yeni gelir akışları yaratmak arasındaki önemli dengeyi kuramamaktan kaynaklanmaktadır. Girişimci olmak, teşebbüste bulunmak, bu iki gelir akışının birbirine zarar vermesine neden olmamalıdır. Aksine eğer yöneticiler, geçmişte yaptıkları hatalardan ders çıkartabilirlerse, inovasyon büyüyüp gelişebilir.

Strateji Dersleri :

 • Her inovasyon fikri çığır açmak zorunda değildir. Yeterli sayıda küçük ve kademeli inovasyonlar da büyük kar artışlarına yol açabilir.
 • Sadece yeni ürün geliştirmeye odaklanmayın: Dönüşüme neden olan fikirler, organizasyon içinde pazarlama, satış, üretim, finans veya dağıtım kanalları gibi farklı fonksiyonlardan da türeyebilir.
 • İnovasyonda başarılı olan veya başarılı olmak isteyen yöneticiler, bir “İnovasyon Piramidi” kullanırlar. Bu piramidin en tepesinde yatırım finansmanından büyük pay alan parlak fikirler yer alır. Piramidin ortasında orta vadede gerçekleşebilecek ümit veren fikirler portföyü yer alır. Piramidin en altında ise hemen uygulamaya konabilecek ve etkili olabilecek fikirler yer alır. Tüm alanlardaki fikirler piramitte dikey olarak yer değiştirebilirler.

Süreç Dersleri:

 • Aşırı kontrol inovasyonu engelleyebilir/sekteye uğratabilir. Planlama, bütçeleme ve mevcut işleri sık sık gözden geçirme, inovasyon çabalarının ömrünü kısaltan faktörlerdendir.
 • Firmalar planlanan süreçlerden sapmalar beklemelidirler. Firmalar çalışanlarından şartların gerektirdiği gibi hareket etmek yerine sadece kendilerine verilen görevleri yapmalarını için teşvik ederler ise, çalışanların ortaya çıkarabilecekleri inovasyonları bloke etmiş olurlar.

Yapısal Dersler:

 • Firmalar bir yandan formel kontrolleri biraz gevşetirken, diğer yandan inovasyon çalışmalarında yer alan kişiler arası bağlantıları sıkı tutmalıdırlar.
 • Oyunun kurallarını değiştiren inovasyonlar, genellikle oturtulmuş kanalların düzenini değiştirir veya elde bulunan süreçleri ve elementleri farklı ve yeni yollardan birleştirir.
 • Eğer firmalar, yenilikçi çalışanlara diğerlerinden daha fazla ayrıcalık ve imtiyaz tanırlarsa, firma içinde iki kurumsal vatandaş tipi oluştururlar: (1) yenilikçiler ve (2) yenilikçilere köstek olmak için her türlü çabayı gösterecek olanlar.

Yetenek Dersleri:

 • En teknik inovasyonlar dahi, yüksek iletişim becerilerine sahip güçlü liderler gerektirir.
 • Başarılı inovasyon gruplarının üyeleri, firmanın kariyer planlaması daha hızlı bir sirkülasyonu öngörse bile, bir fikrin geliştirilmesi sırasında daima birlikte çalışmalıdırlar.
 • İnovasyonlar bağlantıları kuracak kişilere ihtiyaç duyarlar. Firma içinden veya dışından işbirliği içindeki kişiler, organizasyon kültürünü, işbirliği ve dayanışma yönünden zenginleştirirler.

İnovasyon Çareleri

Stratejik Çözüm : Araştırmayı ve faaliyet alanınızı genişletin.
Süreçsel Çözüm : Planlama ve kontrol sistemlerini esnekleştirin.
Yapısal Çözüm    : Yenilikçiler ile işinizdeki ana süreçler arasında yakın bağlantıların kurulmasına imkan sağlayın.
Yeteneksel Çözüm : Yenilikçilerinizi ve liderlerinizi seçerken liderlik ve insan ilişkileri yeteneklerine önem verin ve seçtiklerinizi destekleyici bir işbirliği kültürü ile çevreleyin.

Rosabeth Moss Kanter