Güçlü Yanlarınızı Ortaya Çıkarmak

Size ulaşan geri beslemelerin çoğu negatiftir. Çalışanlar hakkında yapılan resmi değerlendirmelerde, sonuç övgü dolu olmasına rağmen, tartışmalar çoğunlukla iyileştirme fırsatlarına odaklanır. Ancak eleştiriler övgülerden daha kalıcıdır. Bir çok çalışma göstermiştir ki insanları negatif bilgilendirmelere çok dikkat ediyorlar. Örneğin sorulduğunda, insanlar her dört kötü hatıraya karşı bir iyi hatıra hatırlıyorlar. İnsanlar eleştirileri hatırlamakla kalırken övgülerin sonucunda harekete geçiyorlar. İnsan psikolojisinin doğasında bulunan bu davranışlardan ilki, onları defansif yapıp değişmelerini zorlaştırırken, ikincisi güven oluşturmalarına ve daha iyi performans göstermelerine yardımcı oluyor. Güçlü yanlarına odaklanan yöneticiler, en yüksek potansiyellerine ulaşabilir. Bu olumlu yaklaşım, negatif geri beslemeleri kendilerine has bir yolla karşılama tecrübesi kazandırıyor ve güçlü yanlarını daha güçlendirmelerini sağlıyor.

Geçtiğimiz bir kaç yıl içinde, insanların bireysel yeteneklerini ortaya çıkarmaları ve iyileştirmeleri için çok etkili bir metod geliştirildi. En İyi Kişisel Yansıma (EKY) adlı metod, yöneticilerin gelecekteki potansiyellerini iyileştirebilmeleri için en iyi oldukları yanlarının bilincinde olmalarını sağlıyor. Dünyanın bir çok yerindeki binlerce üst düzey yönetici ve geleceğin liderleri EKY metodunu kullandılar bile. Bu metod egonuzu ortaya çıkarmak için değil, hayatınızı daha etkin yönetebilmenizi sağlayacak bir plan oluşturmanız amacıyla tasarlandı. Ayrıca eğer yeterince dikkatinizi toplayıp konsantre olmazsanız, ortaya çıkan sonuçlar sizi yanıltabilir veya sonuçları anlayamayabilirsiniz. Metoddan tam yararlanmak için kendinizi adamalı, takip etmeli ve sonuçlandırmalısınız. EKY metodunu performans değerlendirmesinin (şirketinizde) yapıldığı zaman ile kesiştireyim ki, bu mekanizmadan negatif geri besleme EKY’ ye yansımasın.

Aşama 1: Kişileri seçin ve bilgi toplayın

İlk aşamada işten veya iş harici çok farklı kişilerden bilgi toplayın. Bunlar aileden, akrabalardan, işten, arkadaşlar arasından, üniversitedeki hocalarınızdan vb. olabilir. Böylece kendiniz hakkında standart bir performans değerlendirmesinin size sunacağından çok daha geniş ve zengin anlayış geliştirebilirsiniz. Amaç performansınızı arttırmaksa, önce kendinizi daha iyi tanımak size fırsatlar sunabilir. Bilgi toplamak için, sizi iyi tanıyan, farklı çevrelerden gelen insanlarla dengeli bir grup oluşturabilirsiniz. Daha sonra bu kişilere anlamlı gelen güçlü yanlarınızı sorun ve bu yanlarınızı gerçek hayatta başarılı buldukları örneklerle anlatmalarını isteyin.

Gerçek hayatta güçlü ve zayıf yanları hakkında eşanlı geri besleme almaya alışmış üst düzey yöneticilerin bir çoğu EKY sonucunda gerçek dışı hatta yanıltıcı geri besleme alacaklarını düşündüler. Hatta bazıları varsayımlara dayalı veya egoistik geri beslemeler ulaşacağından endişe ettiler. Fakat başka performanslarını arttıracağına inandıklarında metodun içine dalıyorlar.

Aşama 2: Motifleri Fark Edi

Bu aşamada, size ulaşan bilgiler arasında ortak yanları araştırın ve buna kendi gözlemlerinizi de katın. Daha sonra sonuçları kategorilere ayırarak bir tabloda birleştirin. Tabloda sırasıyla temalar (güçlü yanlarınızı) verilen örneklerin özeti ve sizin yorumunuzdan oluşan 3 kolon bulunsun.

EKY metodu bildiklerinizi size teyit edebilir ve bilmedikleriniz için çok aydınlatıcı olabilir.

Aşama 3: Kendi Portrenizi Oluşturun

Kendi portrenizi oluşturacağınız 3. aşamada topladığınız bilgiyi özetleyen ve distile eden bir yazı yazmaktır. Bu yazı, geri beslemeler sonucu oluşturduğunuz temaları (güçlü yanlarınız) kendi gözlemleriniz ile birleştirerek sizin en iyi halinizi betimler nitelikte olmalı. Yazı, size geçmişteki katkılarınızı hatırlatıcı ve gelecek için rehberlik edebilecek bir kişisel imajınızı çizmeli. Yazı bir kompozisyon olarak yazılmalı ve “Ben kendimi en iyi hissettiğimde….” şeklinde başlamalı. Bu şekilde 2-4 paragraflık bir yazı, zihninizde “en iyi sizi” bilincinize işleyecektir. Ayrıca temalarla hayatınız arasında daha önce kurmadığınız bağlantıları kurmanızı da sağlayacak. Portrenizi oluşturmak zaman alıcıdır ve itina ile çalışmanızı gerektirebilir, sonunda kendinizi daha hassas, doğru ve ölçülü gösteren bir resim ortaya çıkacak. Yönetim Organizasyon alanında araştırmalar, kendi en iyi resmimizi ortaya çıkardığımızda kendimizi daha iyi değiştirebildiğimizi göstermiştir.

Aşama 4: İşinizi Yeniden Tasarlayın

En iyi olduğunuz noktaları ortaya çıkardıktan sonra, kendi iş tanımınızı en iyi olduğunuz yönlerin üstüne oturtacak şekilde değiştirebilirsiniz. Çoğu EKY uygulamış kişi gibi sizde metod sonucu ortaya çıkan güçlü yanlarınızı uygulamaya sokabilirsiniz. Bunun için çalışma şeklinizde, ekibinizde ve zamanı kullanma şeklinizde değişiklikler yapmanız yararlı olabilir. İşlerin çoğu bu üç alanda farklı düzeylerde değişiklikler yapmanıza izin verir.

EKY metodu güçlü yanlarınızı hatırlamanızı ve planlarınızı bunların üstüne kurmanızı sağlar. Güçlü yanlarınızı bilmek aynı zamanda zayıf yönleriniz ile nasıl başa çıkabileceğinizi de gösterir ve onları ortaya çıkaracak güveni sağlar. İşin sonunda, EKY metodu “iyi” çubuğunu geçerek oynadığınız oyunda kim olduğunuzu keşfetmenizi ve kariyeriniz için bugün ve yarın güçlerinizi nasıl şekillendireceğinizi gösterir.

Harvard Business Review