Global Kapitalizmin Deli Divaneleri

Bir Fransız gazetesi G. W. Bush için, “Global Köyün Delisi” demiş. Fert başına, yaklaşık otuz bin dolar gelirli bir ülkenin başkanı olacak kişi, global köyün delisi ise, on yıldan beri fert başına üç bin dolar gelir seviyesinde kalma “başarısını gösteren, (son yirmi yılda) iç ve dış borcu yaklaşık on misli artan, dış ticaret açığı yaklaşık, ihracatı düzeyinde olan bizler, “global kapitalizmin” deli divaneleriyiz.

Öyle anlaşılıyor ki, “global kapitalizm oyununda”, son on yılda, Türkiye fazladan bir şey kazanamayıp mevcudu muhafaza etmiş. Rekabette, birincil rakipleriniz kazanırken siz mevcudu muhafaza ediyorsanız, bunun adı nispi başarısızlıktır.

Global kapitalizm oyununda kural koymayıp belirlenen kurallara göre oynayan Türkiye’nin anlaşılan “eline iyi kağıt” gelmemiş, kağıtları yeniden “karıp” dağıtırken biri kazanıyorsa diğeri kaybeden “sıfır toplamlı” bir oyun oynanmış ve “global köyün ağaları” kazanmaya devam etmiş. Oysa, Gümrük Birliği vb. savunanlar, bize, iki tarafında kazanabileceği bir “oyundan” söz etmişlerdi.

Global kapitalizm yolunda şu iki önemli sonuç elde edilmiştir: Birincisi, global köyün ağaları kazanmış ve ülke olarak biz kaybetmişiz. İkincisi ise, son on yılda nüfusumuzun yüzde sekseninin ulusal gelirden aldığı pay azalmış ve böylece, global kapitalizm oyununa bizi dahil eden “bizim köyün ağaları” kazanmış, nüfusun yüzde sekseni kaybetmiş. Buna rağmen vize kuyruğu kompleksini üzerlerinden atamayan bizim köyün ağalarından dokuz on tanesini toplasanız bile global köyün mütevazı bir ağası bile etmiyor.

Bu günlerde bizim köyün ağaları, “global kumarhane” tarafından kuralları belirlenmiş global kapitalizm, oyunun daha dürüst, bir üst klüpte oynanmasını istiyorlar. Kural koyamayıp konulan kuralları kabul eden bizlerin ülkesinde, krallık olsaydı, demokrasi adına bunun değişmesini de isterlerdi. Ancak, yarıya yakınında krallık ve prenslikler global köye girişte bizlerin böyle bir talebi olamıyor.

Şu halde, “Türkiye oyununda” tek başına kazanmak için, global köyü önerenlerin kazanması yetmiyor. Birlikte kazanılması, Türkiye’nin kazanması gerekiyor. Bunun için, önce, global köyün kurallarını yeniden düzenleyebilecek sinerjik bir güç oluşturmak gerekiyor.

Prof. Dr. Muhittin KARABULUT