DD’nin 20. Yılına Özel “Kurumsallaşma ve Türkiye” Paneli Kısa Özeti

Panelin geniş özeti için web sitemiz, facebook ve/veya linked adresimizden bizi takip edebilir, iletisim@dd.com.tr e-posta adresine İsim-Soyisim, Kurum, Unvan, E-posta bilgilerinizi ileterek “Panelin Tutanağını” talep edebilirsiniz.

DD Genel Müdürü / Kurucu Ortağı Süleyman Erdemir’in paneldeki “Kurumsallaşma: Sorunları, Süreçleri ve Yararları…” başlıklı kapanış konuşmasına ulaşmak için tıklayınız.

28 Mart 2013, Çırağan Sarayı

KURUMSALLAŞMA VE TÜRKİYE

“Değişim Yönetimi Süreçlerinin Temel Stratejisi Olarak Kurumsallaşma”

Açılış : Ahmet Nedim Erdemir (DD Projeler Koordinatörü)

PANEL A : Aile ve Paydaşlar Açısından Kurumsallaşma ve Değişim Yönetimi

Panelistler :

Av. Ergun Zoga, Moderatör – [EZ]

Prof. Dr. Tanıl Kılınç – [TK]

Yrd. Doç. Dr. Ebru Karpuzoğlu – [EK]

Prof. Dr. Muhittin Karabulut – [MK]

Konuşmacılar :

Ali Coşkun (58. ve 59. Hükümetler Sanayi Bakanı) – [AC]

Ahmet Hamdi Doğan (KALDER Başkanı) – [AHD]

AC:

 • Kurumsallaşma bir firmanın geleceğini kurmak ve bunu en iyi şekilde yönetebilmektir.
 • Kurumsallaşmak, kurumların kişilere bağlı olmadan başarıya ulaşmasını sağlayan yenilenme sürecidir.
 • Bir işletme patronu bilinmeden başarıya ulaşmışsa o kuruluş kurumsallaşma aşamasındadır.
 • Aile şirketlerinde eğer kurumsallaşma gerçekleşmediyse 1. nesil kurar, 2. nesil hazıra konar ve 3. nesil yıkar. Aile şirketlerinde kurucu gelecekte kuruma sahip çıkacak kişileri zamanında eğitememişse bir nevi kendi dalını kesmiş olur.
 • Kurumsallaşma bir değişim ve dönüşüm sürecidir.
 • Kurumsallaşmanın başarıya ulaşabilmesi ise sürece sahip çıkarak tavizsiz destek verilmesi ile mümkündür.

AHD:

 • İş dünyasında gelişmişlik düzeyini belirleyen unsurlardan birisi işi delege etmektir.
 • Türkiye’nin ekonomisine hakim olan 1209 firmanın çoğunu aile şirketleri oluşturmaktadır. Gerek Kobi’ler gerekse aile şirketleri büyümede pay sahibidirler fakat bu durumu iyi yönetemediklerinden dolayı uzun vadede ayakta kalamamaktadırlar. Bu sebepten kurumsallaşmaya ihtiyacımızın olduğu aşikardır.
 • Kurumsallaşmanın olmadığı kurumlarda kayıt dışılık ortaya çıkar.

TK:

 • Kurumsallaşma bir iradedir, değişim iradesidir.
 • Kurumlar ve toplumlar mevcut durumdan memnun olmadığında değişime giderler ve bu değişim planlı yada plansız gerçekleşebilir.
 • Kurumsallaşma yolunda mevcut durumu ve mevcut stratejiyi kaybetmemek adına direnç söz konusudur. Bu direnci kırmak için irade gerekir.

EK:

 • Kurumsallaşmaya aile şirketi perspektifinden baktığınızda en eski aile şirketi 500’lü yıllarda Japonya’da bulunurken, Türkiye de en eski şirket ise Hacıbekir Lokumları’dır.
 • Kurumsallaşma sürdürülebilir rekabet avantajı sağlayan ve şirketin nesilden nesle geçişini sağlayan bir değerdir.
 • Kurumsallaşmaya başlamadan, önce şirket sahiplerinin değişimi ve kurumsallığı benimsemesi, gönülden inanması gerekir.
 • Kurumsallaşmanın ilk aşamalarından ve hatta olmazsa olmaz önceliklerinden biri de hukuki aşamalardır.
 • Kurumsallaşma aşamalarının aile şirketlerinde benimsenmemesi durumunda şirketlerin 3.jenerasyona geçiş oranı %3.1dir.

MK:

 • Kurumsallaşmanın alfabesi vekalet yönetimine dayanmaktadır.
 • Hesap verebilirlik doğrultusunda, bütün faaliyetlerimiz nedeniyle yönetici olarak hesap verebilir bir durumda olmamız gerekiyor.
 • Kurumları memnuniyet açısından, ortaklar memnuniyetinden paydaşlar memnuniyetine dönüştürmek gerekiyor.

Soru ve Cevaplar:

Şirkette kurumsallaşma var olsa bile batabileceği ve bu doğrultuda aile fertleri çekildikten sonra kurumları kimin denetleyeceği hakkında:

TK:

 • Liderlik olayının özetinde değişimi iyi yönetmek bulunmaktadır.
 • Kurumsallaşan firmalar değişimi doğru yönetemiyorsa batabilir.
 • Liderlik bir süreçtir ve liderliği, güçlü bir kişi yerine bir ekipte yaratabilir.
 • Yeni TTK’ da yönetim kuruluna aile dışındaki kişilerin de alınması bu duruma farklı bir bakış açısı getirmiştir.

EK:

 • Şirket ana sözleşmeleri düzenlenirken, aile anayasalarına entegre edilerek düzenlenmesi gerekmektedir. İdari yapılanmalar da bu anlamda önem arz etmektedir.

MK:

 • Profesyonel olarak yeni girişimci ve girişimciler sürece dahil edilmedikten sonra başarı sağlanamaz.
 • Şirket durağan sadece ortaklara bağlı yani gelinlere, damatlara ve oğullara bağlı bir şirket haline geldiğinde durağan bir sürece girerler.

EZ:

 • Batmak sona ermek bir sebeple olur, ya uygundur doğru değildir. Ya da doğrudur uygun değildir.
 • Değişimlere uydurulmamış bir sistem batmaya mahkumdur.
 • Sistemin kabahati yoktur. Sistemi güncel gözetim altına almamakla yanılgıya düşülmüş olunabilir.

Üst yöneticilerin ortaklıktan pay alma durumları hakkında:

MK:

 • Yalnızca üst yönetimde görev alanların değil, çalışanların da aktif olarak yönetime katılması gerekir.
 • Farkları yönetmek ve çalışanlar içinde uyumun sağlanması gerekir.

PANEL B: Mali, Hukuki ve Risk Boyutlarıyla Kurumsallaşma

Panelistler :

Av. Ergun Zoga, Moderatör – [EZ]

Soner Altaş – [SA]

Ramazan Kökez – [RK]

Cihangir Sanin – [CS]

Mehmet Koçak – [MeK]

Konuşmacılar :

Dr. Hasan Sert (TÜMSİAD Başkanı) – [HS]

Mustafa Koca ( ASKON Genel Başkanı) – [MK]

Hasan SERT

 • Kurumsallaşma, kişilere bağlı kalmadan sistemleri yürümesidir.
 • İşletmenin uzun dönem yaşayabilmesi için tek gereken kurumsallaşmadır.
 • Uzun soluklu organizasyonların bir kaynağı kurumsallaşma iken bir kaynağı da danışmandır.
 • Aile şirketleri içinde anayasanın oluşması, aile içi ilişkiler oluşması, yetki sorumluluklar, misyon vizyon belirleme gibi birçok konuda yazılı hale getirilmesi kurumsallaşmanın içeride arttırılmasını sağlamaktadır. Bunlar uygulandığında rekabet gücü, verimlilik artacaktır.
 • Kobiler, ihracatın %60’ını, istihdamın % 53ünü gerçekleştirmektedir. Kurumsallaşmanın Kobilerden başlaması bu nedenle önem arz edecektir.

Mustafa KOCA

 • Kurumlar kendilerini geliştirmek adına, danışmanlık yapan firmalara giderlerinde yer ayırmalılar.
 • Emek harcayarak ve sürekli eğitim ile gelişim sağlanabilir.
 • Eğitim için harcanan para masraf kalemi olarak değil gider kalemi olarak görülmelidir.

 

SA:

 • Anonim şirketlerin ortak sayısı 1’e düştü ve kurumsallaşma anlamında büyük bir engel kalkmış oldu.
 • Tek kişilik yönetim kurulu oluşturma şansı doğdu. Yönetim Kurulu tek üyeden oluşur ve alt komiteler kurulursa eskiye göre çok daha etkin çalışabilir.
 • Yeni kanuna göre Yönetim Kurulunda şirkette pay sahibi olmayan kişiler şirkette görevlendirebilecek.
 • 3 kişilik bir Yönetim Kurulu 2 kişiyle toplanıp 2 kişiyle karar alabilecek.
 • Genel kurul toplantıları ve Yönetim Kurulu toplantıları elektronik ortamda yapılabilecek ve elektronik ortamların kolaylığından yararlanılabilecek.
 • Limited şirketleri tek kişi tarafından kurulabilecek önceden 2 kişiydi. Birden fazla müdür varsa müdürler kurulu başkanı atanacak.
 • Limited şirketlerde müdürler bir yıllık faaliyet raporu hazırlayacak. YK üyelerine ödenen ücretlerin, ar-ge harcamalarının bu raporda yazması gerekecek.
 • Defter tutma konusunda eski uygulamaya devam edilme kararı alındı. Yeni kanunda payb defteri limited şirketlerde de tutulması gerekiyor. Aksi takdirde idari ve para cezası var.
 • Anonim şirketlerin tamamında bağımsız denetime tabi olma şartı getirildi.

RK:

 • Kurumsallaşmak firmaların karşılaştığı risklerin, kurumsal risk yönetimi anlayışıyla yönetilmesi ve risklerden arındırılması, bazen de riskleri fırsata dönüştürmektir.
 • Risklerin düzgün şekilde yönetilmesi şirketin geleceği için önemlidir.
 • Kurumsallaşma aile şirketlerinden önce ailenin istemesiy ve ailenin kurumsallaşmasıyla gerçekleşir.
 • Yeni kanunda; 366ncı maddede kurumsallaşmış bir şirketin etkin iç denetiminin olmasının gerekliliği yer almaktadır.
 • Şirket yönetiminde aileden kaç kişi olursa olsun dışardan birinin bağımsız bir göz olarak yönetimde olması gerekir.
 • Şirketin kilit noktalarında dışarıdan yetkin kişilerin göreve getirilmesi ilke olarak kabul edilebilir.
 • Riskleri erken teşhis edebilmek, bunları önlemek için iç kontrol oluşturmak gerekir.
 • Sırasıyla; risklerin tanımlanması, risklerin ölçülmesi, değerlendirme aşaması, uygulamaya konulması ve belli dönemlerde denetlenmesi, kurumsal risk yönetiminin ayrılmaz bir parçasıdır.

MK:

 • İşletmelerin karşılaştığı sorunlardan birisi öz varlıktır.
 • Basel 2 ile risk yönetimini daha ölçülebilir bir formata sokmaya çalışan bir dizi kurallar getirildi.
 • Firmanın bir anayasasının bulunması kredibilitede dikkate alına hususlar olmaya başlamıştır.
 • Son dönemlerin önemli konularından biri şirket evliliklerinde de bakılan nokta yönetim kalitesidir.
 • Önümüze dönük bir büyüme hikayesi olup olmadığına, yönetişimsel bir takım kademelere geçilmiş olması gerekiyor.

CS:

 • Kurumsallaşmada başarı stratejik başarı ve vizyondan geçer. Bir finansal planlama, analiz yapın, sonra finansal vizyon belirleyin ve şirketin en az 5 yıl sonraki değerini tespit edin. Elinizde bir yol haritası olur, bu haritaya uygun şekilde kurumsallaşın.
 • Başkalarının tecrübesinden yararlanmak en büyük nimettir. İşi yönetmeyi bırakın, işi delege ettiğiniz kişileri yönetin.
 • İlk önce marka olun, sonra kurum olun, sonra kurumsallaşın.
 • Kendiniz ve yanınızda çalışanları kurumsallaşmaya hazır hissetme pozisyonuna getirin.
 • Sakın şirket ruhunu kaybetmeyin, ruh en büyük sermayedir. Katı kurumsallaşma şirket ruhunu öldürmektedir. Bugün Alarko’da 90 yaşında firmaya giden çalışanlar vardır.
 • Sermaye bende deyip müteşebbis, üretici, lider fonksiyonlarını üzerinize toplamayın. Parayı silah olarak görmeyin.
 • Türk gibi başlayın Alman gibi devam edin, İngiliz gibi bitirme yeteneğiniz yoksa sakın bu işe girmeyin
 • Geçmişteki bilgiler sizin hazinenizdir. Geçmiş bilgilerden veri madeni oluşturup bunu kurumsallaşma aracı olarak kullanın.
 • Şirkette tek lider olur, o da benim demeyin. Liderlerin lideri olun. Dünyadaki başarılı iş adamlarının ortak özelliği adam seçmeyi bilmeleridir.
 • Liderlik ettiğiniz liderler kurumsallaşmayı icra edip gerçekleştirecektir. Kurumsallaştırma lider kazandırmaz.
 • Kurumsallaşma bitmeyen ve değişime uğrayan canlı bir organizmadır. Devamlılık sağlayamazsanız motivasyonunuz düşer.
 • Kurumsallaşırken kimseyi karşınıza almayın.
 • Hangi işi yaparsanız yapın neyi kaç paraya satıyorsunuz bakın.
 • Şirketi yönetmek değil işi yönetenleri yönetmek gerekir.
 • Firma çalışanlarının neyi yapıp neyi yapmayacaklarını bilmesi gerekir.
 • Eğmeden eğitim yapılamaz.
 • İnsanı eğmemişseniz o insanı eğitemezsiniz.
 • İşinize sadakatle bağlı olun.
 • Kurumsallığın altında insan yatar.

Kapanış : Süleyman Erdemir (DD YKB/ Kurucu Ortağı)