Neden DD?

Değişim zaman içinde ve çoğu kez bizden bağımsız olarak gerçekleşir. Biz istesek de istemesek de tehditler ve fırsatlar sürekli yanıbaşımızdadır. Günümüz dünyasında teknolojik değişim ve küresel rekabetin öncülük ettiği küresel değişim faktörleri, uluslararası ekonomik dengeleri olduğu kadar iş dünyasında da sürekli bir değişikliğe uğramasına sebep olmaktadır. Tehditleri fırsatlara dönüştürebilmek, fırsatları görebilmek ve değerlendirebilmek değişikliklere ayak uydurmanın ötesinde, değişimin anahtar faktörlerinin süreç içindeki yönelişlerinin, yani “değişim dinamiklerinin” yönlendirilmesi, doğru yönetilebilmesiyle mümkün. Dünün ve bugünün yöntemler, süreçler ve sonuçlarıyla sorgulanması ve geliştirilmesi ile sistemleştirme ve sürekli revizyon, değişim dinamiklerini yönetmenin temel kuralları. Bu çalışma kuruluş içinde tepe yönetimin ve/veya kurucuların inisiyatifi ile kararlaştırıldıktan sonra “kuruluşun içinde olmayan değişim ajanı/katalizörü rolünü benimseyen bağımsız yönetim danışmanları tarafından” örgütlenir ve yönlendirilir. Fikir üretme, planlama ve uygulama desteği ile işletmede var olan potansiyeli güçlendiren ve harekete geçiren yönetim danışmanları, kuruluşun dışındaki kişiler olmalarının avantajıyla mevcut duruma objektif yaklaşabilir ve kuruluşun acil ihtiyaçlarını bağımsız bir gözle teşhis edebilir.

Kendi akıl ve becerilerimizi dahi yeterince kullanamadığımız ve geçici olan atalet dönemimizden kurtuldukça istişarenin, yani danışma suretiyle bir başka akıldan, görüşten, beceriden istifade etmenin değeri de artmaktadır. Zaman geçtikçe danışmanlık fonksiyonunun da, kalite ve rekabetin vazgeçilmez unsurları arasına girdiğini görmekteyiz. Üstelik harici danışmanlardan yararlanma yöntemi çok çeşitli becerileri daha somut, objektif ve kaliteli bir şekilde işletmemize katmaktadır. Bu yönüyle katkısı karşılığındaki maliyeti de az olmaktadır.

Değişim Dinamikleri kuruluşlarımıza modern yönetim tekniklerini kullanarak yönetim etkinliği sağlamaları ve bunu içselleştirmeleri amacına yönelik hizmet vermektedir. DD olarak kuruluşlara özel çözümler üreterek, değişim fırtınalarında ayakta kalabilecek daha da önemlisi rüzgarları arkasına alabilecek stratejileri geliştirebilmek için gerekli yöntem ve bilgiyi sağlamak üzere kurumlarımızın hizmetindeyiz. Etkin yönetim ile sürekli gelişen ve bu gelişimi uygun yönetim sistemleri ve kurum kültürü ile garanti altına almış bir organizasyon haline getirmek için DD doğru adres.