Vizyonumuz, Misyonumuz ve Çalışma Felsefemiz

Vizyonumuz

“Yerel sermayeli bir yönetim danışmanlığı şirketi olarak Türkiye’de kurumsallaşma ve insan kaynakları alanlarında lider, bununla birlikte ürettiği bilgi ve sunduğu hizmetlere uluslararası düzeyde başvurulan bir firma olmaktır.”

Misyonumuz

  Yönetim, eğitim ve insan kaynakları danışmanlığı alanlarında faaliyet gösteren bir kurum olarak misyonumuz;

 • Etkin yönetimin kurumsallaşmasına hizmet ederek, kurumların küresel rekabet ortamında güçlenmesini ve değişimin getirdiği fırsat & riskleri yönetebilmesini sağlayacak yönetim tarzını oluşturmak,
 • Yönetim sürdürülebilirliğini sağlamak için gerekli formel ve enformel yönetim sistemlerinin kurulumunu, özgünlüğü ve uygulanabilirliği esas alarak gerçekleştirmek,
 • İnsan kaynakları alanında kurumların gerçek ihtiyaçlarına yönelik işe yerleştirme desteği ve mevcut insan kaynağının bilimsel yöntemler ile belirlenmiş ihtiyaçlarına yönelik eğitim ve geliştirme programları ile insani değerlerin kurumda en üst düzeyde katma değer üretmesine yönelik hizmet sunmak,

ve tüm faaliyetlerimizi özverili, aidiyeti yüksek, yetkin ve mutlu insan kaynağımız ile gerçekleştirmektir.

Çalışma Felsefemiz

Değişim Dinamikleri olarak, küresel değişimin dinamiklerini yönetmeyi öğrenerek bünyelerinde etkin yönetimi kurumlaştırmayı hedefleyen kuruluşlarımıza, ihtiyaç duydukları uzman bilgisi, planlama ve uygulama desteğini veren bir yönetim danışmanlık şirketiyiz. Bilgi, haber, teknoloji küreseldir; büyük bir sistemdir.

Toplumsal ve kişisel değerler ve tercihler, coşkuyu ve motivasyonu yaratan yerel sistemlerdir. Çabanın başarıya dönüşmesinde, iki önemli etken olan bilgi ve değerler rol oynar. DD çok önemli bir aktifimiz olan yerel değerler sisteminin sunduğu gücü ve fırsatları, dünyanın her yerinden gelen bilgiyle bu ülke ve o kuruluş için özel model üreterek faydaya dönüştürmekte kararlıdır.

Bilgiyi Edinmede ve Düşünce Geliştirmede Küresel, Bilgiyi İşlemede Yerel Çalışma

 • Çabanın başarıya dönüşmesinde, iki önemli etken olan bilgi ve değerler rol oynar.
 • DD çok önemli bir aktifimiz olan yerel değerler sisteminin sunduğu gücü ve fırsatları, dünyanın her yerinden gelen bilgiyle bu ülke ve o kuruluş için özel model üreterek faydaya dönüştürmekte kararlıdır.

Süreci Önemseyen Sonuç Odaklı Yaklaşım

 • Kurumlar günümüzde hem süreç kalitesi, hem de sonuç getirecek yaklaşımları aramaktadır.
 • DD tanımlanmış hedeflere, belirli bir süreç içinde planlanmış faaliyetler ve paylaşılmış değerlerle ulaşır.

Profesyonellik

 • DD, girişimcinin coşkusu ile uzmanın bilgisini ve araştırmacının cesaretini kaynaştırır.

‘Gerçek’ Kişilikler

 • DD, müşterilerine ve diğer tüm üçüncü şahıslara karşı ilişkilerinde sadece tüzel kişiliği değil; çalışanlarının, ortaklarının ve uzmanlarının gerçek kişilikleri ile de muhataptır.
 • DD’nin elemanları ‘iş ahlakı’ açısından üstünlük ve farklılıklarını kendi ‘şahsiyetleri’ ile teyit ederler.

Bilginin Mahremiyeti

 • DD uzmanları ve çalışanları müşterilerine ait bilgileri şahsi ve özel bilgi olarak saklarlar.
 • DD’de, müşterilere ait bilgiler tamamen ‘kişiye/kuruma özel’ kabul edilir ve kendi istek ve izinleri dışında hiçbir şart altında üçüncü şahıslara aktarılmaz.

Uygulamaya Yönelik Bilimsel Çalışma

 • Bilgi, kullanıldıkça ve üretime dönüştürüldükçe bir anlam ifade eder.
 • Uygulamanın bilimsellikten ve bilimselliğin uygulanabilirlikten uzak olması, yıllar boyunca teori-pratik, okullu-alaylı ayrımlarını getirmiştir.
 • DD bilimsel çalışmaları, uygulama amacıyla yapar ve/veya kullanır.

İş Ahlakı ve Disiplin

 • DD, ahlaklı yönetimin (ethical management) ancak etkin yönetimin şartlarından biri olarak ve disiplinli bir iş ortamında kesinlikle ‘başarı’yı doğuracağı fikrindedir.

Gerçek: En Anlamlı Bilgi

 • Kısa dönemde müşterinin isteğine uymak rasyonel gibi görünse de, ‘gerçek’ uzun dönemde en anlamlı bilgidir.
 • DD, kurumların doğru zannettiği çözümler yerine ‘doğru olduğuna objektif şartlar açısından inanılan çözümler’ teklif eder.