Kurucumuzun Mesajı

Değişim biz istesek de istemesek de zaman içinde ve çoğu kez bizden bağımsız olarak gerçekleşir. Beraberinde tehditler ve fırsatlar getirir. Tehditleri fırsatlara dönüştürebilmek, fırsatları görebilmek ve değerlendirebilmek değişikliklere ayak uydurmanın ötesine, değişimin anahtar faktörlerinin süreç içindeki yönelişlerinin, yani değişim dinamiklerinin yönlendirilmesiyle mümkün.

Günümüz dünyasında teknolojik gelişim ve küresel rekabetin öncülük ettiği küresel değişim faktörleri, uluslar arası ekonomik dengeleri olduğu kadar iş dünyasının genel çehresini de sürekli bir değişime uğratmaktadır.

Dünün ve bugünün yöntemler, süreçler ve sonuçlarıyla sorgulanması ve geliştirilmesi ile sistemleştirme ve sürekli revizyon, değişimin dinamiklerini yönetmenin temel kurallarıdır. Bu çalışma kuruluş içinde tepe yönetimin ve/veya kurucuların inisiyatifi ile kararlaştırıldıktan sonra “kuruluşun içinde olmayan değişim ajanı / katalizör” rolünü benimseyen bağımsız yönetim danışmanları tarafından örgütlenir ve yönlendirilir. Fikir üretme, planlama ve uygulama desteği ile işletmede var olan potansiyeli güçlendiren ve harekete geçiren yönetim danışmanları, kuruluşun dışındaki kişiler olmalarının avantajıyla mevcut duruma objektif yaklaşabilir ve kuruluşun  acil ihtiyaçlarını bağımsız bir gözle teşhis edebilir.

Evet, sözümüz değişmemeyi tabu edinenlere değil demiştik. Ancak değişmeyerek karşılaşmak zorunda kalacağımız kaçınılmaz sona ulaşmadan önce, değişimin öneminden, hissettiğimiz sorumluluk gereği bir kez daha bahsetmek istedik. Değişimin getirdiklerini sürekli gelişim ile karşılayamazsak, maalesef gelecekte var olamayız.

Değişim Dinamikleri olarak kuruluşlarımıza, modern yönetim tekniklerini kullanarak; yönetim etkinliği sağlamaları, bunu kurumsallaştırmaları ve değişimi yönetebilecek bir yapıya kavuşabilmeleri amacına yönelik hizmet sunuyoruz. 1993 yılından bu yana oluşan kurumsal birikimimiz ve teknik altyapımızla, kuruluşunuza özel çözümler üreterek, değişim fırtınalarında ayakta kalabilecek daha da önemlisi rüzgarları arkasına alabilecek stratejileri geliştirebilmek için gerekli yöntem ve bilgiyi sağlamak üzere yanınızdayız.

Süleyman ERDEMİR (Yönetim Kurulu Başkanı / Yönetim Danışmanı)