Mevcut Durum Analizi / Kurumsal Derecelendirme

risk analizMevcut Durum Analizi çalışması ile kurumların mevcut kaynak ve kısıtlarının belirlenmesi, genel yönetim ve buna bağlı süreçlerindeki mevcut durumun analiz edilmesi, yönetim problemlerinin ve bunların kaynaklarının tespiti ve bu sorunların olası çözüm yollarına dair önerilerin ortaya konulmasıdır.

Ayrıca tüm bu analiz çıktılarının uluslar arası işletme ve yönetim standartları çerçevesinde değerlendirilmesi ve karşılaştırılması yapılarak, kurumun yönetsel manada pratikte uluslar arası eşleri ile karşılaştırıldığında nasıl bir noktada olduğunun da ortaya konması hedeflenmektedir.

Mevcut Durum Analizi kurumun Genel Yönetim, Finans & Muhasebe, Üretim & Kontrol, Bilgi İşlem & Raporlama, Pazarlama & Satış, Satınalma, Depo & Stok, Kalite ve İnsan Kaynakları Sistemi gibi tüm süreçlerini ve sistemlerini kapsayarak yüzeysel fakat bütünsel bir anlayış ile kurumun gerçeklerini ortaya koymaktadır.

Mevcut Durum Analizi sürecinin sonucunda DD tüm süreci özetleyen ve bulguları detaylı bir şekilde açıklayan bir “Yönetim Öninceleme Raporu”nu kurumlara sunmaktadır.