Yönetim Danışmanlığı

“Akıllı insan kendi aklını iyi kullanandır; daha akıllı insan ise; aklına başka akıllar katandır” şeklinde özetleyebileceğimiz anlayışta, bu cümlenin ikinci yarısı günümüzde gitgide önem kazanmaktadır. DD olarak Yönetim Danışmanlığı çerçevesinde şu hizmetleri sunmaktayız:

 • Mevcut Durum Analizi – Kurumsal Derecelendirme
 • Yeniden Yapılanma / Reorganizasyon
 • Kurumsal, Aile / Ortaklık Anayasalarının / Sözleşmelerinin Oluşturulması
 • Aile Koçluğu ve Aile Üyeleri Kariyer Planlaması
 • Stratejik Performans Yönetim Sistemi
 • İş Değerleme Bazlı Ücret Yönetim Sistemi
 • İç Denetim, Şirket Değerleme, Bütçe Yönetim, Stratejik Planlama vb. Çalışmalar
 • Departman ve Fonksiyon Kurma / İyileştirme ve Geliştirme
 • İK Yönetici / Çalışan Araştırma, Seçme ve Yerleştirme Danışmanlığı
 • Eğitim İhtiyaçları Analizi ve Eğitim Programları Uygulama
 • Yöneticiler için Ufuk ve Vizyon Geliştirme Seminerleri

Yönetim Danışmanlığı, kurumlarda yaşanan sıkıntılara kendi bilgi ve tecrübesiyle kuruma dışardan bakma avantajıyla çözüm ve öneriler sunan bir mekanizmadır.

Kendi akıl ve becerilerimizi dahi yeterince kullanamadığımız ve geçici olan atalet dönemimizden kurtuldukça istişarenin, yani danışma suretiyle bir başka akıldan, görüşten, beceriden istifade etmenin değeri de artmaktadır. Danışmandan yararlanma yöntemi çok çeşitli becerileri daha somut, objektif ve kaliteli bir şekilde işletmemize katmaktadır. Bu yönüyle katkısı karşılığındaki maliyeti de az olmaktadır. Dünyada en fazla danışmanlık hizmeti alan firmalar, en gelişmiş ve en başarılı olan firmalardır. Danışmanlık hizmetini derdi olanlardan çok, daha iyi olmak isteyenlerin talep etmesi bu konuyu daha iyi açıklamaktadır.