Yönetim Danışmanlığı

“Akıllı insan kendi aklını iyi kullanandır; daha akıllı insan ise; aklına başka akıllar katandır” şeklinde özetleyebileceğimiz anlayışta, bu cümlenin ikinci yarısı günümüzde gitgide önem kazanmaktadır. DD olarak Yönetim Danışmanlığı çerçevesinde şu hizmetleri sunmaktayız:

  • Mevcut Durum Analizi / Kurumsal Derecelendirme
  • Kurumsal / Aile / Ortaklık Anayasalarının ve Şirket Esas Sözleşmelerinin Oluşturulması
  • Aile Yeniden Yapılanma / Organizasyon Tasarımı
  • Stratejik Planlama
  • Süreç Yönetimi ve Geliştirme
  • Performans ve Prim Sistemi
  • Ücret Sistemi
  • İç Denetim Sistemi
  • Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi / ISO 27001
  • Şirket Değerleme

Yönetim Danışmanlığı, kurumlarda yaşanan sıkıntılara kendi bilgi ve tecrübesiyle kuruma dışardan bakma avantajıyla çözüm ve öneriler sunan bir mekanizmadır.

Kendi akıl ve becerilerimizi dahi yeterince kullanamadığımız ve geçici olan atalet dönemimizden kurtuldukça istişarenin, yani danışma suretiyle bir başka akıldan, görüşten, beceriden istifade etmenin değeri de artmaktadır. Danışmandan yararlanma yöntemi çok çeşitli becerileri daha somut, objektif ve kaliteli bir şekilde işletmemize katmaktadır. Bu yönüyle katkısı karşılığındaki maliyeti de az olmaktadır. Dünyada en fazla danışmanlık hizmeti alan firmalar, en gelişmiş ve en başarılı olan firmalardır. Danışmanlık hizmetini derdi olanlardan çok, daha iyi olmak isteyenlerin talep etmesi bu konuyu daha iyi açıklamaktadır.