Ücret Yönetim Sistemi

ADALET VE ÇALIŞAN MEMNUNİYETİ İÇİN TEMEL ŞART: ÜCRET YÖNETİM SİSTEMİBGYS

Ücret Yönetim Sistemi’nin kurulum amacı; kurum içerisindeki ücretlerin belirlenmesi ve değişimi için net prensipler oluşturulmasını sağlayarak, benzer ağırlıktaki görevlere sahip, eşdeğer yetkinlikteki çalışanların birbiri ile uyumlu ve adil bir şekilde ücretlendirilmesidir. Bu şekilde, ücret olgusunun yönetiminde sübjektif ve sistematik olmayan bir yaklaşımdan; adil, objektif, rekabetçi, kolay ve motive edici bir yaklaşıma yönelinmesi sağlanmaktadır.

Ücret Yönetim Sistemi oluşturma sürecinde; akademik -bilimsel yöntemler, kurumun mevcut ücret yapısı, yönetim politikaları ve yasal mevzuat dikkate alınarak; Kurum içerisinde yönetimin de dahil olacağı bir çalışma komisyonu oluşturulur ve ücret sistemi, metodolojisi ve teorisi hakkında detaylı bilgilendirme yapılarak, görüş ve önerileri ile birlikte yol haritası belirlenir.

  • Organizasyon içerisinde yer alan kadrolar kurum için üretilen değer, ihtiyaç duyulan personelin liyakati ve uygulanacak bileşenlerin benzerliği analiz edilerek gruplandırılır ve ücret grupları oluşturulur.
  • Ücret grupları kademelendirilir ve her bir kademe için mevcut ücret yapısı, sektördeki ücretler ve ihtiyaç duyulan personelin işgücü piyasasındaki değeri doğrultusunda ücret skalaları belirlenir.
  • Ücret skalaları içerisinde her bir çalışanın ücretinin belirlenmesi için gerekli bileşenler (eğitim, kıdem, sertifikasyon, yabancı dil, teknik beceri vb.) belirlenir.
  • Belirlenen bileşenlerin hangi şartlarda ve hangi kadrolara ne şekilde uygulanacağının standartları tanımlanır.
  • Ücret sistemi üzerinden mevcut personel maaşları hesaplanarak, personel maaşlarının hangi periyotta ne şekilde sistemdeki ücret dengesine oturtulacağının planlaması yapılır.
  • Ücret sistemi yayınlanarak ve eğitimi verilerek mümkünse tüm personelin, değilse yöneticilerin ücret sistemi hakkında detaylı bilgi sahibi olması sağlanır.