Şirket Değerleme

“Değerleme” kelime anlamı itibariyle “Bir varlığın değerini belirleme, değer biçme” anlamına gelirken iktisadi anlamda “Varlıkların değerinin para olarak karşılığının belirlenmesi” şeklinde tanımlanmaktadır. Türkiye’nin her geçen gün küresel ekonomiyle daha fazla entegre olması ve sermaye piyasalarının hızlı gelişimi, şirketlerin hisselerini halka arz etmesi ile şirket satın alma ve birleşme işlemlerinin artmasına sebep olmuş, bu da şirket sahiplerini ve yatırımcıları şirketlerin değerini doğru tespit etme arayışına yöneltmiştir.

Satıcı mümkün olduğunca yüksek bedelden satmayı, alıcı da mümkün olduğunca düşük bedelden satın almayı hedeflediğinden iki tarafın biçtiği değer birbirlerinden farklı sonuçlar doğurmakta, bu durum satış sürecinde anlaşmazlıklara ve sübjektif yaklaşımlara yol açmaktadır. Şirketin makul piyasa değerini tespit etmeyi amaçlayan şirket değerleme çalışması, şirket değerini profesyonel bir çalışmayla ve somut veriler ışığında ortaya koyarken belirsizlikleri ve kişiselliği de bertaraf etmektedir.

Farklı şirketler ve farklı amaçlar için yapılması dolayısıyla şirket değerlemelerinde çeşitli yöntemler geliştirilmiştir. Bu yöntemleri kullanarak elde edilen değerler arasında farklılıklar olabileceğinden kesin bir yöntem önermek mümkün olmamakla birlikte değerlemeden sağlıklı bir sonuç elde edebilmek için mümkün olduğunca çok yöntem kullanılması gerekmektedir.

Şirket değerleme sürecinde söz konusu şirketin; “Geçmiş mali ve operasyonel performansı ile ileriye dönük tahmini mali ve operasyonel performansı, piyasadaki rekabetçi konumu, teknolojik alt yapısı, nakit akışı yaratma kapasitesi, piyasa bilinilirliği, marka değeri, şerefiyesi ve yönetim kadrosu” gibi birçok faktör dikkate alınmakla birlikte, Türkiye gibi hızlı büyümekte olan bir ülkede, bir şirketin değerinin hesaplanmasındaki en kritik unsurlardan biri o şirketin gelecek performansının etkin bir şekilde analiz edilmesidir.

Şirket değerlemesi alanında Uluslararası Değerleme Standartları’na göre genel kabul görmüş yöntemler konusunda derin bilgi ve deneyime sahip, ihtiyaçlarınıza uygun çözümler üretebilecek ve sizinle aynı dili konuşabilecek tecrübeye sahip ekibimiz bu alanda da en iyi hizmeti vermeye hazırdır.