Performans Yönetim Sistemi

performance management

Değişim Dinamikleri Yönetim Merkezi olarak sektör ve ölçek bağımsız olarak her firmanın performansını takip etmesi ve çalışanlarını firmanın stratejik hedeflerine yönlendirmesi gerektiğini düşünüyoruz. Tüm çalışanlarınızın firmanızın hedefleri doğrultusunda aynı çizgide ve motive bir şekilde çalışmalarını gerçekleştirmesini, “Takım Performans Yönetimi Sistemi” ni firmanızda kurarak gerçekleştirebilirsiniz.

Aşağıda belirtildiği gibi 3 ana bölümden oluşan Takım Performans Yönetimi Sistemi hakkında detaylı bilgi almak için bizlerle irtibata geçmenizi istirham ederiz.

TAKIM PERFORMANS YÖNETİMİ SİSTEMİ

Takım Performans Yönetimi Sistemi kurulmasına yönelik çalışmanın amacı kurum bünyesindeki her çalışma biriminin performansının kurum hedefleri ile bağlantılandırılarak ölçülmesi, çalışanların birim performansına katkılarının değerlendirilmesi ve kurum prim sisteminin performans temeline göre düzenlenmesidir.

Performans Ölçüm Sisteminin Kurulması

Performans ölçüm sistemi çalışmasının temel amacı, kurumun temel hedeflerinin, kurumun temel hedefleri doğrultusunda birim hedeflerinin ve ölçümü mümkün pozisyonlar için birim hedefleri doğrultusunda birey hedeflerinin belirlenerek kuruma, birimlere ve bireylere yönelik performans ölçüm sisteminin oluşturulmasıdır.

360 Derece Geribildirime Dayalı Performans Değerleme Sisteminin Kurulması

Bireysel performansın ölçümü, kişilerin rakamsal hedeflere ulaşıp ulaşamadıkları/ ne oranda ulaştıkları hakkında fikir vermek açısından büyük önem taşımaktadır. Ancak söz konusu ölçüm sistemleri kişinin davranışsal becerileri hakkında herhangi bir fikir vermemektedir. Oysa ki rakamsal hedeflere ulaşma oranı ne derece iyi olursa olsun, başarının devamlılığı büyük ölçüde davranışsal becerilerin yeterliliğine de bağlı olmaktadır. Bu çalışmanın temel amacı, bireylerin davranışsal becerilerinin de üstleri, astları ve çalışma arkadaşları tarafından değerlendirilerek, performans yönetim sistemine entegre edilmesidir.

“Performans Ödüllendirme Sisteminin Oluşturulması” Çalışması

Performansa dayalı ödül prim sisteminin kurulması çalışmasının temel amacı, üstün performansın sürekliliğini sağlamak amacıyla performansın ödüllendirilmesine yönelik sistem ve esasların belirlenmesidir.