Ortaklık – Aile Anayasası

 Ortaklık – Aile Anayasası  Nedir?

Şirket de aile de aslında, ortaklık kültürü temeline dayanır. Şirket para kazanma karşılığında varlığını sürdürür. Aile ise çoğu zaman karşılık beklenmeden yaşayan bir olgudur. Dolayısıyla, aile ve şirketin farklı kimyaları çatışabilir. Bu çatışmaların önüne geçmek mümkün olmamakla birlikte, çatışmalar olduğunda, gösterilecek reflekslerle belirli ve şeffaf sonuçlar öngörülebilir.

Ortaklık – Aile Anayasası; Kurumlarda Aileler veya Ortaklar arasında iş süreçlerinden, yönetim ve organizasyona; yönetim yapısından aile bireylerinin birbirleriyle olan  ilişkilerine kadar tüm düzenlemeleri içeren belgedir.

Neden  Ortaklık – Aile Anayasası

Şirketlerin ömrünün son bulmasında birçok etken bulunsa da en önemli neden; etkin bir ortaklık anayasasının bulunmayışıdır.

Şirketlerinin işleyişini ve günlük davranışlarını kurallı hale getirecek ortaklık – aile anayasa çalışması ile;

   • Kurumunuzun ömrünü uzatır,
   • Çatışmaları azaltıp, işleyişini rahatlatır,
   • Değişimlere Kurumunuzun ömrünü uzatır,
   • Çatışmaları azaltıp, işleyişini rahatlatır,
   • Değişimlere uyumunuzu kolaylaştırarak
   • Ortaklar arasındaki muhtemel anlaşmazlıkları TARAF olmadan önlersiniz.

 Etkin bir anayasa için;

Şirket ortaklarının konuşmaktan çekindikleri tüm konular müzakere edilerek, bugünden temel ilkeler ortaya konmalıdır:

 • Ortakların uyacakları temel ilkeler; ortakların hak ve yükümlülükleri
 • Ortakların çalışma esasları
 • Şirkette fiilen çalışan ve çalışmayan ortakların durumları ile hakları
 • Ortakların çocuklarından hangi şartları taşıyanların şirkette görev alabileceği
 • Emeklilik esasları ile emekli olan ortakların durumları
 • Ani vefat durumunda yapılacaklar
 • Yönetim Kurulu’nun çalışma prensipleri
 • Azınlık haklarının korunması
 • Stratejik kararların alınması
 • Şirket adına mülk edinme esasları
 • Kâr dağıtım politikası
 • Rekabet yasağı
 • Yeni ortak almanın ve ortaklıktan ayrılmanın koşulları

 

Bu konuda yeterli olsalar bile, şirket ortaklarının kurumun içinden ve taraflı olmaları nedeniyle objektif olamama tehlikesi dikkate alınarak, ortaklık anayasasının profesyonel bir ekip tarafından yapılması gereklidir.

Bu bağlamda,  uzman danışmanlarımız tarafından hazırlanacak olan aile anayasası, yukarıda belirtilmiş olan konuları netliğe kavuşturmak, sorunları gidermek için aile üyeleriyle birlikte oluşturulacak olup, gelecekte ortaya çıkabilecek olan muhtemel sorunları önlemeye yönelik bir kılavuz olacaktır.