İnsan Kaynakları Danışmanlığı

DD İNSAN KAYNAKLARI SEÇME VE YERLEŞTİRME HİZMETİ NEDİR?

DD olarak, İnsan Kaynakları seçme ve yerleştirme alanındaki 1993 yılından bu yana edindiğimiz tecrübe ile kurumlara organizasyonlarının her kademesi için ihtiyaç duydukları en uygun elemanların seçimi ve yerleştirilmesi konusunda hızlı ve güvenilir çözümler sunmaktayız. DD olarak İnsan Kaynakları Danışmanlığı çerçevesinde şu hizmetleri sunmaktayız:

 • Genel Değerlendirme / Yetkinlik Bazlı Mülakatlar
 • İngilizce Mülakat ve Değerlendirme
 • Referans Araştırmaları
 • Personel ve Yönetici Seçme Yerleştirme
 • İş Akitleri (Sözleşmeler)
 • Kişilik Analizleri ve Testleri

Kurumların beklentilerine uygun kişiyi seçme zorunluluğunun yanında, başvuruda bulunan kişileri de beklenti ve hedeflerine ters düşmeyecek görevlere önerme ve hem kurumsal hem de kişisel mahremiyete önem vermenin sorumluluğunu taşıyoruz. Bu bağlamda biz, profesyonel seçme ve yerleştirme süreçlerinde konuya hem başvuru sahipleri hem de firma açısından objektif gözle bakmayı önemsiyoruz.

DD İNSAN KAYNAKLARI SEÇME VE YERLEŞTİRME HİZMETİNİN ÖNEMİ VE AMACI NEDİR?

İşe yerleştirilecek her insan, şirketinize bağlılığı ve kendi gelişimi açısından şirketinizi sahiplenmeli ve kendi evleri gibi bilmelidir. Çünkü bu insanlar şirketinizi yönetecek ve şirketinize yeni değerler ve potansiyeller katacak insanlar olacaklardır.

Bu kadar önemli bir konuda amacımız, kurumların aradıkları en uygun aday ile buluşturmak, adayları aradıkları en uygun işe yerleştirmektir.

Her zaman hatırlanmalıdır ki, “En değerli kaynağımız, insan gücümüzdür”.

İNSAN KAYNAKLARI SEÇME VE YERLEŞTİRME HİZMETİNİN KATKILARI:

Bu danışmanlık faaliyetimizin faydalarını şu şekilde sıralayabiliriz:

 • Danışmanlık hizmetinin şirket yöneticilerinize sağlayacağı en büyük kazanç geniş bir aday portföyüne ulaşabilmek,
 • Zaman kaybının (özellikle yönetici bazında) en aza indirgenmesi,
 • Profesyonel bir seçim ve yerleştirme sürecinin hayata geçirilmesi,
 • İşbirliğinin her iki taraf bazında bilinçli bir şekilde başlaması ve çalışan sirkülasyonunun azalması,
 • Sürecin DD ofisinde gerçekleştirilmesi ve sürecin gizliliğinin sağlanabilmesi,
 • ve DD’nin çeşitli sektörlerdeki tecrübesini şirketinizin yararına sunmasıdır.

Ekibimiz, profesyonel bir seçme-yerleştirme sürecini yürütürken, yoğun tempoda çalışan şirket yöneticileriniz de kendi görevlerine devam edebilecekler ve DD’nin uzmanlığından yararlanabileceklerdir. Biz bu süreçte şirketinize ciddi katkılarımızın olabileceğine inanıyoruz.

İNSAN KAYNAKLARI SEÇME VE YERLEŞTİRME HİZMETİNİN AŞAMALARI:

DD uzmanları, şirketiniz için en uygun adayların seçilebilmesi için öncelikle şirketinizin kurum kültürünü, her pozisyonun görev tanımlarını, organizasyon şemasındaki yerini dikkate alarak hareket etmektedirler. Daha sonra ise her pozisyonun gerektirdiği yetkinlikler ve tecrübe düzeyi detaylı olarak analiz edilmektedir.

İkinci aşama olarak; DD CV Bilgi Bankası, online ve basılı ilanlı arama, DD web sitesi gibi kaynaklar kullanılarak potansiyel adaylar tespit edilmektedir. Her adayın eğitim geçmişi, iş deneyimleri, pozisyona yönelik yetkinlikleri, kişilik özellikleri ve kariyer planları değerlendirilmektedir.

DD uzmanları, pozisyonlara uygun olabilecek adayların seçimini gerçekleştirdikten sonra, her biri ile yüz yüze yetkinlik bazlı mülakatlar yapmaktadırlar. İlk mülakatların ardından yapılan kapsamlı değerlendirmede adayların aranılan pozisyona ve şirketinizin kurum kültürüne uygunluğu incelenerek ikinci mülakata uygun adaylar belirlenir ve bu mülakatlarda aday ile ilgili daha detaylı analizler ve değerlendirmeler yapılır. Bu aşamada kurumun ihtiyacına göre gerekli test ve ek aşamalarda projelendirilebilir.

DD uzmanları, ikinci mülakatların ardından olumlu bulunan her aday için referans araştırmaları yapar. Referans kontrollerini ilgili kişi/kuruluşlar ile de birebir görüşerek aday hakkında detaylı bilgi alınmaktadır. Bu geniş kapsamlı aday analizinin ardından, şirketinize en uygun olabilecek adaylar şirket yöneticileriniz ile buluşturulacaktır.

İNSAN KAYNAKLARI SEÇME VE YERLEŞTİRME HİZMETİ KURUMLARI ARADIKLARI İŞGÜCÜNE ULAŞTIRAN HIZLI, ETKİN VE VERİMLİ BİR YÖNTEMDİR.