Eğitim Danışmanlığı

←Eğitim konu başlıklarımıza sol taraftaki Eğitim Danışmanlığı alt   başlıklarından ulaşabilirsiniz.

DD Değişim Dinamikleri Yönetim Merkezi, 1993’ten bu yana köklü bir danışmanlık firması olarak faaliyet göstermektedir. Bu süre içinde hemen hemen her sektörden topladığı bilgi, deneyim ve birikimini eğitim organizasyonları ve içeriğine yansıtmaktadır. DD olarak İnsan Eğitim Danışmanlığı çerçevesinde şu hizmetleri sunmaktayız:

  • Genele Açık Seminerler
  • Kurum-içi Seminerler
  • Eğitim İhtiyaçları Analizi
  • Eğitim Programlarının Performansının Değerlendirilmesi
  • Panel / Konferans vb. Etkinlikler
  • Workshop / Arama Konferansı Çalıştaylar
  • Birebir Eğitimler

DD Değişim Dinamikleri Yönetim Merkezi olarak, verdiğimiz eğitim hizmetlerinde:

1. Kurumlarda eğitim konularını netleştirmeye yönelik Eğitim İhtiyaç Analizi yapıp, sonuçlarını kurum ile paylaşarak ortak bir çalışma dahilinde eğitim planlaması oluşturmaktayız,

2. Mevcut portföyümüzde barındırdığımız 250’ye yakın uzman-danışman-eğitmenimizle kurumlara çok geniş bir yelpazede seminerler vermekteyiz,

3. Eğitim hizmetlerimizi, özel sektörde rağbet gören, tanınmış ve alanlarının en iyileri arasında yer alan uzmanlarla sunmaktayız (uzun yıllar büyük firmalarda üst düzey yöneticilik tecrübesine sahip, akademik geçmişi bulunan, özel sektör / kamu kuruluşları / dernek / vakıflara danışmanlık yapan),

4. Her katılımcı sayısına uygun eğitim organizasyonu (ders, seminer, konferans, kongre) yürütmekteyiz,

5. Eğitmenlerimiz geniş sektör tecrübeleri nedeniyle, kurumun faaliyet gösterdiği sektöre yönelik bilgilerle (örnekler olaylar, istatistiki veriler, incelemeler, araştırma sonuçları vb.) seminer etkinliğini artırabilmektedir,

6. Eğitmenlerimiz, seminer içeriklerini, anlatım ve sunumlarını her hiyerarşik seviyeye (Üst Düzey / Orta Düzey / Alt Düzey Yöneticiler ve Mavi Yaka) uygun olarak şekillendirebilir,

7. Eğitmenlerle birlikte kurumu ziyaret eder, kurumu yerinde inceler, eğitim öncesi birkaç katılımcı ile toplantı yaparak eğitim ihtiyacına yönelik veri toplarız.

8. Eğitmenlerimiz, her katılımcı ile birebir ilgilenir, tüm sorularını yanıtlar, grup çalışmalarında her katılımcının gösterdiği performansı dikkate alır ve konusuna göre gerektiğinde birebir uygulama yaptırır,

9. Eğitimi amacına (kişisel gelişim, mesleki gelişim, yetkinlik kazanma, problem çözme, ilişki-iletişim geliştirme, kaynaşma vb.) uygun olarak organize ederiz.

10. Her eğitim konusuna özel grup çalışmaları belirleyerek, katılımcıların uygulamalı olarak öğrenmelerini sağlamaktayız.

11. Eğitim organizasyonlarının sorumluluğunu tamamen üstlenmekte ve yürütmekteyiz,

12. Seminer atmosferini (aydınlanması, ısısı, rutubeti) düzenleyerek, seminer notlarını hazırlayıp dağıtarak, seminer iletişim araçlarını (yaka kartları, masa kartları, imza listesi) hazırlayarak, seminer ekipmanlarını (projeksiyon, laptop, TV ve Video, flip-chart) kullanarak ve grup çalışmaları yaparak tamamen öğrenmeye odaklı bir ortam hazırlamakta ve yönetmekteyiz,

13. Eğitimin ardından katılımcılardan aldığımız değerlendirmeleri analiz ederek sonuçlarını bir rapor halinde kuruma sunmaktayız,

14. Eğitimlerin ardından katılımcılarımıza sertifika düzenlemekte ve bizzat elden dağıtımını yapmaktayız.

DD, HAZIR PAKET ÇÖZÜMLER SUNMAK YERİNE, KURUMUN EĞİTİMDEN BEKLENTİSİ VE İHTİYACI HAKKINDA BİLGİ TOPLADIKTAN SONRA BUNA UYGUN HİZMET TASARIMINI VE ORGANİZASYONUNU GERÇEKLEŞTİRMEYİ DAHA YARARLI BULMAKTADIR.