Tarih / Sıra: 27.05.2016 / 0041
Fikrin Alanı: Yönetim
Fikrin Sahibi: Raşit YILDIRIM

ŞİRKETLERİN KURUMSAL-FİNANSAL CHECK-UP’ TAN GEÇİRİLMESİ

Şirketler de canlı organizmalar gibi doğar, büyür, hastalanır ve tedavi görürler. Hastalıklardan korunması ve yaşam performanslarının arttırılması için şirketlerin de insanlar gibi zaman zaman Check-Up tan geçirilmesi, muhtemel problemlere karşı önlemler alınması gerekir.

Ciddi bir problemle  karşılaşmadan, hatta sağlıklı bir şekilde büyürken yapılacak Check-Up ileride telafisi mümkün olmayan kayıpların önünü alır.

Kurumsal-finansal check-up nasıl yapılır?

Check-up çalışması şirket sahipleriyle ve üst yönetimiyle; misyon, vizyon ve hedefler üzerinde yapılacak görüşmelerle başlar.

Aile ve ortaklık yapıları, aile-şirket ilişkileri, finansal tablolar ve veriler, organizasyon şemaları, prosedürler, görev tanımları, yetki/sorumluluk tabloları, iş süreçleri konularında bilgi ve doküman toplanır. Toplanan bilgi ve doküman üzerinde inceleme ve analizler yapılır.

Etkin ortaklar, tüm üst düzey yöneticileri, süreç sorumluları ve yeterli sayıda çalışanla mülakatlar yapılır. İhtiyaca göre iş başı gözlemleri yapılır.

İnceleme, mülakat ve gözlem yoluyla elde edilen bulgular;  Muhasebe ve Finansal Raporlama Standartları, Denetim Standartları, Kurumsal Yönetim İlkeleri, yönetim bilimi ve genel mevzuat gereklilikleri esas alınarak değerlendirilir.

Yapılan değerlendirmeler sonunda tespit edilen güçlü ve zayıf yönler raporlanır. İyileştirme ve geliştirme önerileri paylaşılır. Raporlanan görüşler ve öneriler müzakere edilir.

Copyright 2021 DD Değişim Dinamikleri Yönetim Merkezi A.Ş. Tüm hakları saklıdır.
Haftalık Yayın Listemize Kayıt Olun