Tarih / Sıra: 27.07.2016 / 0044
Fikrin Alanı: Yöneticilik
Fikrin Sahibi: Ertan ŞİMŞEK

MODERN YÖNETİCİ NASIL OLMALI

Yakın Geçmişe baktığımızda, genç ve dinamik şirket kurucularının Dünya’da artmasıyla, alıştığımız anlamdaki yönetici kavramı değişmeye başladı. Yönetici eskiden çalışanlarına uzak, kural koyan, esneklik tanımayan bir kişiyi aklımıza getirirken bugünün yöneticileri dinamik, esnek, çalışanlarıyla mesafesini koruyabilen ancak onlardan tamamen kopuk olmayan bir kişiyi akla getiriyor. Tabii, bu günümüz yöneticilerinin sürekli kendilerini yenilemesini de gerektiriyor.

Öncelikle yazacaklarımın tek bir yönetim tarzı olmalı düşüncesini oluşturmamalı. Çünkü en iyi yöneticilik ve yönetimin tek bir yolu ve yöntemi yoktur. Hiç kimse “insanları en iyi bir şekilde yönetmenin tarzı, yöntemi ve kuralı budur “dememeli ve diyemez

Ancak Yönetici de günümüz modern çağında kendisinin bir orkestra şefi pozisyonunda olduğu bilincini taşımalı en iyi “do” sesini iyi bir yönlendirme olursa çıkabileceği becerisinin farkında olmalıdır.

Modern Yönetici de açık ve bilinmesi gereken ve ihmal edilmemesi icap eden önemli bir yaklaşımı olmalıdır ve işgörenlere uygulamalıdır. O da GÜVEN unsurdur. Güven unsurunu basit bir matematiksel denklemle açıklayacak olursak: GÜVEN + HIZ = düşük maliyet. Yani GÜVEN varsa HIZ artar, Hız artarsa MALİYET düşer. Tersi “Güven yoksa hız düşer, hız düşerse Maliyet artar”

İnsan Kaynaklarında sosyal sermaye kısmında var olan ancak dikkate alınmayan ve yeterince değerlendirilmeyen bir yaklaşımdır. GÜVEN Modern Yöneticiyi çalışanın değerlerine ve iş gücüne katkı sağlayıp başarılı kılma yetkinliği şeklinde değerlendirilmelidir.

Günümüz modern yönetim anlayışının başında gelen Güven unsurunun haricinde aşağıda vereceklerimiz bir yöneticide “Taşınabilinir Yetenekler” olarak görülmektedir.

Öncelikle söz sihirdir gerçeği içerisinde: yanlış anlaşılmaların önüne geçebilmek için kullandığı lisanı yani anadilini abartarak söyleyecek olursak Gramerli bir şeklide bilmeli ve konuşmalıdır.

Mazeretlerin arkasına sığınıp gerek yok deme şansı olmayan Modern Yönetici bir Yabancı Dili de sadece konuşmamalı aynı şeklide yazabilmelidir.
Benim önceleri dikkate almadığım ancak daha sonra çok etkisini ve proaktivitesini gördüğüm selamlaşmayı ve kimseyi görmemezlikten gelmemeyi öğrenmeli ve uygulamalıdır.

Israrla üzerinde durduğum ve her konumda söylediğim “Yüzümüzde taşıdığımız sırtımızda taşıdığımızdan daha makbuldür” cümlesidir. Herkesin özellikle idaricilerin olmazsa olmazlarından olmalı tebessüm.

Modern Yönetici beyin fırtınaları şeklinde çalışanlarının görüşlerine yer vermeli ve karar aşamasında fikir alışverişinde bulunmalıdır. Benim birçok kitap kapağım çalışanlarımın özellikle hizmetlimizin görüşü olarak baskıya girmiştir.

Çalışanın kontrollü kızma ve küsme hakkı vardır ancak yöneticinin kızıma veya küsme hakkı yoktur. Bu yüzden karşısındaki tepki ve kızma hakkını kullandıktan sonra tepki ve kızma hakkını kullanmalı.

Modern Yönetici çok mutlu veya çok kızgın olduğu anlarda asla karar vermemeli. Çünkü Kişi mutluyken endorfin, kızgınken adrenalin hormonu salgıladığından her iki durumda da hatalı karar verir.

Modern Yönetici İnanılmaza inanırlar.

Modern Yönetici krizde denge ve düzeni görürler ve krizi fırsata dönüştürürler.

Modern Yönetici Unvanı ile değil yetkisi ile yönetir. Çünkü çalışanlar onun unvanı ile değil yeteneklerine ve kişiliğine bakarak değer verir ve rağbet eder.

Modern Yönetici duygularını göstermede sakınca duymaz. Çünkü insanı insan yapan duygulardan çekinmemek gerek.

Modern Yönetici olası çıkmazlardan çalışanlarını korur. Çünkü işler kötüye gittiğinde çalışanlarını suçlamazlar.

Modern yönetici iyi sonuçların herkesin katkısı ile ortaya çıktığının bilincindedir.

Bunların yanında görünüş, ses tonu, imaj , mimik/jest artık tüm toplumların ve insanların olmazsa olmazları olduğundan Modern Yöneticinin vazgeçilmezleri arasındadır.

Sonuç olarak, Modern yönetici olmak isteyen kişinin, kendisi ve başkaları için labirentler oluşturmaması, gücünü ve otoritesini en uygun durumlarda kullanması gerektiğini İletişim gerçeğinin bir yönetici için ne kadar önemli olduğunu çok iyi kavrayıp, bunu astlarına da öğretmelidir. Ortak amaçlar belirleme, emrindekileri bu amaçlara yöneltmede maharetli, olumlu eleştirilere duyarlı olmalı ve astların da iş tatminini sağlamak için gereken her şeyi yapmalıdır.

Copyright 2021 DD Değişim Dinamikleri Yönetim Merkezi A.Ş. Tüm hakları saklıdır.
Haftalık Yayın Listemize Kayıt Olun