Tarih / Sıra: 28.01.2020 / 86
Fikrin Alanı: Yöneticilik
Fikrin Sahibi: Oğuz Saygın

Liderlikte Motivasyon ve Tutku

Bir liderin ve ekibin başarısında, motivasyon ve tutku son derece önemlidir. Motivasyon, insanların belirli bir amacı gerçekleştirmek üzere bir hedefe yönelmesini ve bunun için efor göstermeyi sağlayan bir süreci ifade eder.  Diğer bir ifadeyle sınırlı kaynaklarla, sınırsız ihtiyaçlar arasındaki en yüksek sonucu almaktır.

Motivasyon, istek ve heyecanın olmadığı çalışmaların sonucu beklenen başarıdan çok uzaktadır. Tutku ise bir kişinin iş ve sosyal yaşantısında, ona yön veren çok güçlü bir histir. Güçlü arzular, güçlü istekler güçlü sonuçlar doğurur. Tutkunun olduğu her işte başarı kendiliğinden gelir.

Bir işte başarı, çalışanların mutluluğuyla doğru orantılıdır. Motivasyon ve performans birbiriyle ilişkilidir. Motive olmamış çalışanların yüksek performans göstermesi beklenemez.  Çalışanların, motivasyonlarının artmasıyla beraber performanslarında pozitif değişimler oluşur. Çalışanları motive edecek ortamı onları yakından tanıyan, inanan ve güvenen tutkulu bir lider sağlayabilir.

Bir liderin en önemli özelliklerinden biri ise, ekibini sürükleyebilmesidir. Lider başarısının, ekibinin hedefler doğrultusunda yaptığı çalışmalara, bilgi, yetenek ve güçlerini bu doğrultuda harcamalarına bağlı olduğunu bilir. Bunun için diğer alanlarda destek eksikliği olsa bile takımına duygusal anlamda destek vererek onların motive olmasını sağlar. Çünkü motivasyonu yüksek ve tutkulu bir lider ve takımı etkin sonuçlar alarak diğerlerinden ayrılır.

Tutkulu bir lider, amaç edindiği hedef, kişi ve inanca iç dünyasında büyük bir yer ve önem verir.  Liderin yoğun yaşadığı duyguları, coşku, istek ve arzuları onun güçlü yönlerini daha da öne çıkarır. Yoğun ve güçlü duygularla, isteklere sahip bir liderin aldığı kararlar, attığı her adım, yaptığı her eylem ekibinin ve etkileşimde bulunduğu herkesin kalplerine dokunarak, onların performans ve verimliliğini arttırır.

Tutkusu fazla, yeteneği az olan bir lider, Yetenekleri fazla, ancak tutkusu az olan bir liderden daha çok şey başarır. Etkin bir lider, başarıya giden yolda tutkusu ile fark oluşturarak, ekibine heyecan ve yüksek bir motivasyon katar.  İnsanları motive eden tutkunun gücüdür.

 

Copyright 2021 DD Değişim Dinamikleri Yönetim Merkezi A.Ş. Tüm hakları saklıdır.
Haftalık Yayın Listemize Kayıt Olun