Tarih / Sıra: 02.12.2015 / 0015
Fikrin Alanı: Yönetim
Fikrin Sahibi: Prof. Dr. Gündüz ULUSOY

İNOVASYON: İÇİ BOŞALTILMAMASI GEREKEN BİR KAVRAM

Belirli aralıklarla yeni yönetim tekniklerinin gündeme geldiğini görürüz. Bunlar çoğunlukla daha önceki yöntem tekniklerinden unsurları da içerirler ve ilginçtir ingilizce kısaltmaları genellikle 3 harfli olur ERP, TQM, TPM, OPT gibi. Bu süreci piyasaya yeni ürün sürme süreci gibi de düşünebiliriz. Ama bir de bu yönetim tekniklerinin yanında yönetimin değişmezleri vardır: Kalite,  İnsan ve İnovasyon bu değişmezlerdendir. Bu değişmezler aynı zamanda değişim yönetiminin çıkış noktalarıdır.

Kuzey Marmara Aksında yer alan 184 imalat firmasında yaptığımız inovasyon değerlendirmesi araştırmasında entelektüel sermayenin –insan sermayesi, sosyal sermaye ve organizasyonel sermaye- inovasyonu tetikleyen en önemli unsur olduğunu gördük. Takip eden unsur organizasyon kültürü – üst yönetim desteği, iletişim, adem-i merkeziyetçi yönetim vb.- idi. İşbirliklerinde ne kadar eksik olduğumuzu; taklitçiliği aşamama tehlikesini gördük.

Yaptığımız diğer bir gözlem de, inovasyona yapılan yatırımın finansal da dahil olmak üzere yüksek performans ile kendisini fazlası ile geri ödediği oldu. Ancak inovasyon bir sihirli değnek değil. Böyle bakmak inovasyonun içini kısa sürede boşaltır ve kuruluş önemli bir şansını kaybeder. İnovasyon yönetimi, değişim yönetimidir. Zaman ve kaynak ister. İlk adımı da inovasyon değerlendirmesi ile durum saptamasıdır. Değerlendirme sonucunda zamana yayılan bir dizi proje ile eksiklerin üzerine gidilir.

İnovasyon salt yeni ürün geliştirme, Ar-Ge gibi teknik alanlarda değil, firmanın tüm birimlerinde ve her düzeyde yapılır. Hiç sonlanmayacak olan sürekli değişimdir söz konusu olan.Copyright 2021 DD Değişim Dinamikleri Yönetim Merkezi A.Ş. Tüm hakları saklıdır.
Haftalık Yayın Listemize Kayıt Olun