Tarih / Sıra: 13.07.2016 / 0042
Fikrin Alanı: Yönetim
Fikrin Sahibi: Oğuz SAYGIN

GÜVEN VEREN LİDER

“Ya Olduğun Gibi Görün, Ya Göründüğün Gibi Ol”
Hz. Mevlana

Güven, liderliğin temelidir. Güven, ilk adımı çoğunlukla lider tarafından atılan karşılıklı bir döngüdür. Bu döngüde lider kendinin güvenilir olduğunu hissettirip, aynı şekilde karşısındakilere de güven duyma isteğini ortaya koyar. Güven kazanabilmek için; liderlik becerilerine ve karakterine sahip olmak, dürüstlük, iyi niyet ve samimiyet gerekir. Güven, liderliğin en önemli unsuru, kurumların başarısı için en önemli olmazsa olmazlarından birisidir.

Samimiyet, insanın içiyle dışının bir olması, kalbinde hissettiklerini karşısındaki insana olduğu gibi yansıtması, dürüst, açık ve net olmasıdır. Samimiyet, kalpte yaşanmıyorsa taklidi mümkün değildir. Samimi olmayan insanların davranışları yapmacıklıktan öteye geçmez.

İyi niyet samimiyeti beraberinde getirir. Mevlana der ki “Testi taştan korkar, ama o taş çeşme oldu mu, testiler her an ona gelmeye can atar.” Mevlana’nın sözündeki gibi lider çeşme olup insanlara katkıda bulunmalıdır. Güzel niyetler taşıyıp güzel işler yapmalıdır. Samimiyet, lideri her detaya özen göstermeye iter. Bir işi sıkıcı, yorucu, moral bozucu veya zaman kaybı olarak görüp es geçmek yerine baştan sona sabır gösterir, işi en ince noktasına kadar öğrenir.

Liderin aldığı kararların arkasında iyi niyet ve samimiyet varsa o kararlar lidere ve ekibine güven ve güç verir. Lider, ekibindeki insanların iyi niyetlerinden şüphe ediyorsa önce kendi davranışlarındaki niyet ve samimiyeti sorgulamalıdır. Kötü niyetli ve samimiyetsiz davranışlar uzun süre takipçi bulamaz, bu şekilde davranan liderin başarıları asla kalıcı olamaz.

Araştırmalara göre, lidere güven duygusuyla, lidere bağlılık arasında pozitif yönde bir ilişki belirlenmiştir. Yine ulaşılan sonuçlara göre, lidere güven duygusunun artması lidere bağlılığın artmasını da sağlamaktadır. Her şeyden öte takipçiler liderlerine inanmak ve güvenmek isterler. İnsanlar lideri izlemeden önce ona inanmalıdırlar.

Bir lider dürüst olmakla ve birlikte çalıştığı insanlara saygı göstermekle güven kazanır. Lider hata yapar ama yanlış yapmaz. İnsanlar dürüst hataları hoş görür fakat güvenilirliği sarsacak bir davranışta bulunulduğunda, kaybedilen güveni geri kazanmak çok zordur. Lider tarafından alınan bir kararın doğru olmadığı anlaşıldığında bu durum tolere edilebilir ancak verilen bir söz tutulmadığında bunun tolere edilmesi güçtür.

Bir Lideri öne çıkaran özelliğin, hizmeti ve bu konudaki fedakarlığı olduğu unutulmamalıdır. Liderliğin özü hizmet görmekten değil, hizmet etmekten geçer. Liderlik herkesten daha çok çalışmak ve fedakarlık göstermektir. Başarılı olmak isteyen lider kendinden önce başkalarına yardım etmesi gerektiğini bilir. Kendini geliştirirken başkalarını da geliştirir. Çıkar gözetmeden, mevki üzerine odaklanmadan, geri dönüp dönmeyeceğini düşünmeden karşılıksız hizmet eder.
Lider sözleri ve davranışlarında tutarlı, olumlu izlenim bırakan, sağlam ahlaklı ve güçlü karakterli olduğu sürece güven kazanır ve takip edilir. İyi bir lider, içindeki güveni insanlarına geçirebilme yeteneğine sahiptir. Başarılı bir lider, insanların kendi içlerinde özgüvenlerini oluşturma yeteneğine sahiptir.

Güvenilir bir lider takipçilerinin çıkarları doğrultusunda hareket eder ve çevresine güven verir. Bu, liderlerin güven vermek için en sık kullandıkları yöntemdir. Vaatleri yerine getirmek de güveni güçlendiren yöntemlerden birisidir. Vaatlerini ve yükümlülüklerini yerine getiren liderler takipçilerinin ihtiyaçlarını ve çıkarlarını tatmin etmeye isteklidirler. Bunun için de gerekli yeterliliğe sahip olduklarını gösterirler. Güvenilir lider takipçilerinin çıkarlarına ve refahına önem verdiğini gösterir, teknik ve taktik yeterliliğe sahiptir. Astlarını yetkilendirir. Verdiği vaatleri yerine getirir. Takipçileri için olumlu bir ortam oluşturur.

İyi niyetli ve samimi bir lider; her konuda iyi olamayacağını bilir, sahip olduklarından memnundur. Hata yapmaktan korkmaz, hata yaptığında kabul eder. Kendini övmekten kaçınır, başarıları sadece kendine mal etmez, ekibinin katkısını ve değerini bilir. Kendini başkalarıyla karşılaştırmaz, öğrenmeye ve yeniliklere açık ve yardımseverdir. İyi niyetli bir lider, zorluklarla mücadele edecek gücü kendinde bulur. Hiçbir deneyimi aşağılamaz, çalışma arkadaşlarının değerli olduğunu bilir. Her anını dikkatini vererek yaşar. İyi niyetli ve samimi bir lider, ekibi ile uzlaşma ve kaynaşma sağlar ve ekibiyle birlikte başarıya ulaşır.

Copyright 2021 DD Değişim Dinamikleri Yönetim Merkezi A.Ş. Tüm hakları saklıdır.
Haftalık Yayın Listemize Kayıt Olun