Tarih / Sıra: 23.12.2015 / 0021
Fikrin Alanı: Yönetim
Fikrin Sahibi: Ramazan KÖKEZ

AİLE ŞİRKETLERİNDE YÖNETİM VE KONTROL MEKANİZMALARI

Çoğumuz için hayatımızın en önemli iki unsuru AİLE ve İŞİMİZDİR. Aile şirketi bu iki unsuru birlikte içerir. Bu şirketler kamusal ortaklı şirketlerden çok farklıdır. Aile şirketleri küçük şirket anlamına gelmez. Örneğin ABD’de Ford, Fransa’da Michelin, Türkiye’de Koç, Sabancı gibi. Özetle aile şirketleri ekonomide çok önemli rol oynamaktadırlar.

Bu şirketlerde, Yönetim ve Kontrollerin sağlıklı olup olmaması bu şirketlerin ömürlerini belirleyen önemli iki konudur.

•    Kim ya da kimler nasıl yönetecek?
•    Yönetenler ve işler nasıl kontrol edilecek?

Bu sorulara sağlıklı cevap verebildiğimiz ölçüde şirketimiz kurumsal olacak ve uzun ömürlü olacaktır.

Bu şirketlerin kurumsallaşmasını sağlamanın yolunun ailenin düşünce yapısının da kurumsal olmasından geçtiğini bilmeliyiz. Aile, şirketin kendileri gibi ölümlü olmadığını kabul etmeli ve yapıyı buna göre oluşturmalıdır.
Dolayısıyla ailenin bu ‘DEĞİŞİM YÖNETİMİ’ ni istemesi, desteklemesi ve uygulaması şarttır. Çünkü değişimi sağlayamazsanız, şirketiniz bugünkü haliyle yarınlarda yaşamayacaktır. Bu süreçte yapılan en büyük hatalardan biri de başka firmaları taklit ederek ve daha önce yapılanları birebir kopyalayarak yaratılan sağlıksız şirket yapısıdır.

Unutulmamalıdır ki her firmanın kurumsallaşma süreci kendine özgü ve kendi şartlarına göre ihtiyaç ve hedefler belirlenerek yapılmalıdır. Tüm bunları bu konuda deneyimli ve uzman danışmanlarla yapmanız yönetmeniz ve uygulamanız gerekmektedir.

Yapılacak çalışmalar yukarıdan aşağıya doğru yapılmalı,

•    Neredeyiz?
•    Nereye gidiyoruz?
•    Bizi ne öldürür?
•    Nerede olmalıyız?  

Bu soruların sağlıklı bir şekilde cevapları verilerek yapılanma sağlanmalıdır. Bu yapının oluşmasında şirket içinde kurulacak sağlıklı bir İÇ KONTROL SİSTEMİ firmanın koruyucu aile hekimliği gibi, risklerinizin bilinmesine ve yapılacak denetimlerle sizin bu risklerden (hile ve suiistimal de dahil) kaçınmanıza yardım edecektir.

Özellikle; İç Kontrol Sistemi şu faydaları sağlayacaktır

•    Muhasebe ile ilgili anormallikler
•    Çalışanların olağan olmayan davranışları
•    İç kontrol sisteminin olmayışı
•    Analitik anormallikler
•    Müşteri-Satıcı ve diğer şikayetler
•    Aşırı yaşam biçimi

gibi risk algılarını, İç kontrol sistemi ve iç denetimlerle görebilmenizi; hile ve suistimal konusunda riskin zarar olmadan önce önlem alabilmenizi sağlayacaktır.

Copyright 2021 DD Değişim Dinamikleri Yönetim Merkezi A.Ş. Tüm hakları saklıdır.
Haftalık Yayın Listemize Kayıt Olun