Tarih / Sıra: 17.04.2015 / 006
Fikrin Alanı: Yönetim
Fikrin Sahibi: Salih KESKİN

50 GÜN STRATEJİSİ

Bu strateji her bir çalışanın hafta da bir gün başka bir departmana çalışmaya gitmesi esasına dayanmaktadır.

Yılda elli iki hafta var, fakat ismine elli gün stratejisi demişler. Her hafta bir departmandaki çalışan daha önce kendisi için belirlenmiş departmana gitmekte ve bir gün boyunca orada çalışmaktadır.

Bu stratejiyi uygulayan firmalarda yüzde yirmiye yakın bir performans artışı olduğu gözlemlenmiştir.

Bunun sebebine baktığımızda şunları görürüz:

a-    Çalışanlar hep aynı işi yaptıklarından dolayı bir süre sonra iş körlüğüne uğrarlar. Neticede çalışan” insan” olduğundan, bu gayet anlaşılır bir durumdur. Ve bu rutinlik bazen öyle bir hale gelir ki hem insanları bezdirir ve hem de gözünün önündeki en basit bir hatayı görmez hale gelir.

İşte tam burada yukarıda bahsettiğimiz strateji işe yarıyor gözükmektedir. Hem rutinliğin aşılması ve hem de çalışanın görmediği basit hataların o departmana haftada bir gelen kişi tarafından görülmesi sağlanmış olacaktır.

b-    İkinci olarak stratejinin faydası; bir departmandaki kişinin başka bir departmana giderken kendi birikimini ve kendi departmanının kültürünü yeni departmana taşıyacak olmasıdır.

c-    Üçüncü olarak; firma içerisindeki çalışma prosesinde kişinin kendi departmanının yerinin açık olarak görülmesi mümkün olur. Her departmanın işleyiş içersinde bir değeri vardır. Fakat her bir departman çalışanının bu değerlerin ayrı ayrı farkında olma imkanı yoktur, çünkü diğer departmanların özelliklerini çalışma tarzları gereği bilemezler.

Bu stratejiyle birlikte kişi, hem kendi departmanının proses içersindeki durumunu ve önemini kavramış olur, ve hem de tüm departmanların kendi departmanına göre durumunu, niteliğini kavramış olur.

Copyright 2021 DD Değişim Dinamikleri Yönetim Merkezi A.Ş. Tüm hakları saklıdır.
Haftalık Yayın Listemize Kayıt Olun