Sarteks Merkez Lokasyonunda Kurum Kültürü ve Aidiyet Bilinci Oluşturma Eğitimi Gerçekleştirildi

12/10/2018

Sarteks Merkez (Zeytinburnu) lokasyonunda 22 ve 29 Eylül 2018 (Cumartesi günü) tarihlerinde Yöneticiler & Yönetici Olmayan İdari Kadro’ya yönelik olarak “Kurum Kültürü ve Aidiyet Bilinci Oluşturma Eğitimi” gerçekleştirildi.

Eğitimde;

  • Kurumsal aidiyet ve şirkete etkisi
  • Bir şirkete enerji, güç ve güven sağlayan unsurlar
  • Kurumun temel değerleri
  • Ekibin temel değerlerini bilmenin önemi
  • Çalışanların kurumsal bağlılığının oluşturulmasında yöneticilerin rolü
  • Kurumun öncelikleri ve bunun ekiple paylaşılması
  • Çalışan memnuniyeti ve aidiyet duygusu
  • Kurum içi iletişim
  • Ekip ruhu ve biz bilinci
  • Yıkıcı duyguların farkında olmak ve bertaraf etmek

başlıkları değerlendirilmiştir.

Eğitimde; Kurum aidiyetini oluştururken, kurum çalışanlarının mutluluğu, her çalışanın ortak hedefleri belirlemesi ve gelecek dönemlerde aynı istikrarda kurumsal bağlılığının devam etmesine yönelik farkındalığını oluşturmak amaçlanmıştır.