Görkem ve Sera Giyim ile “Adil ve Şeffaf Ücret Sistemi Kurulumu” Eğitimi Gerçekleştirildi

26/10/2018

Görkem Giyim ve Sera Giyim çalışanlarına yönelik “Adil ve Şeffaf Ücret Sistemi Kurulumu” eğitimi DD Değişim Dinamikleri Yönetim Merkezi ofisinde 16- 18 Ekim 2018 tarihlerinde iki yarım gün şeklinde gerçekleştirildi.

Eğitimde;

  • Ücret ve Ücret Yönetimi
  • Ücret Yönetimi Sistemi ve Süreci
  • Ücret Politikalarının Belirlenmesi
  • Temel Ücret Yapısının Oluşturulması
  • Ücret / Ödül Sistemleri
  • Ücret Yönetim Sistemi’nin Kontrolü ve Güncellenmesi

konuları üzerinde durulmuştur.

Bu eğitim ile katılımcılara, stratejik ve sistematik bir yaklaşımla ücret politikalarının belirlenmesi, ücret yapı ve sistemlerinin oluşturulması ve uygulanmasına ilişkin temel yetkinliklerin kazandırılması amaçlanmıştır.