Gezer İstanbul Merkez’de “Yöneticiler İçin Zaman Yönetimi” Eğitimi Gerçekleştirildi

24/04/2019

Gezer A.Ş. 2019 Yılı Eğitim Programı kapsamında yöneticilere yönelik “Yöneticiler İçin Zaman Yönetimi” olarak 13 Nisan 2019 Cumartesi günü  Gezer- İstanbul Fabrika Eğitim Salonu’nda  gerçekleştirildi.

Eğitim;

  • Zaman Kavramı
  • Zaman Yönetiminin İlkeleri
  • Yöneticilerin Zaman Kullanımını Etkileyen Faktörler
  • Etkinlik ve Verimlilik
  • Derin Çalışma
  • Planlama Yapmak
  • Zaman Dostları
  • Zaman Düşmanları

gibi ana başlıklarda aktarılmıştır.

Bu eğitimle katılımcılara, çalışanların “zaman” kavramına yönelik algılarını değiştirmek,  zamanlarını boşa geçirmeden verimli şekilde kullanmanın yollarını göstermek ve bu sayede daha etkin işlerle uğraşma, kendilerinden beklenilenlerin ve kendilerinin beklediklerinin ötesine geçme becerisi üzerinde durulmuştur.