Gezer Bolu Fabrika’da “Zaman ve Toplantı Yönetimi” Eğitimi Gerçekleştirildi

07/05/2019

Gezer A.Ş. 2019 Yılı Eğitim Programı kapsamında İdari Kadroya yönelik “Yöneticiler İçin Zaman Yönetimi” olarak 04 Mayıs 2019 Cumartesi günü  Gezer- Bolu Fabrika Eğitim Salonu’nda  gerçekleştirildi.

Eğitim;

  • Zaman Kavramı
  • Zaman Yönetiminin İlkeleri
  • Yöneticilerin Zaman Kullanımını Etkileyen Faktörler
  • Etkinlik ve Verimlilik
  • Derin Çalışma
  • Planlama Yapmak
  • Zaman Dostları
  • Zaman Düşmanları
  • Toplantı Yönetimi

gibi ana başlıklarda aktarılmıştır.

Bu eğitimle katılımcılara, çalışanların “zaman” kavramına yönelik algılarını değiştirmek,  zamanlarını boşa geçirmeden verimli şekilde kullanmanın yollarını göstermek ve bu sayede daha etkin işlerle uğraşma, kendilerinden beklenilenlerin ve kendilerinin beklediklerinin ötesine geçme becerisi ile toplantı yönetimi ve etkinliğinin artırılması üzerinde durulmuştur.