Gezer Bolu Fabrika’da “Süreç İyileştirme, Geliştirme ve Denetimi” Eğitimi Gerçekleştirildi

22/03/2019

Gezer A.Ş. 2019 Yılı Eğitim Programı kapsamında yöneticilere ve idari kadroya yönelik “Süreç İyileştirme, Geliştirme ve Denetimi” eğitimi 16 Mart 2019 Cumartesi günü  Gezer- Bolu Fabrika Eğitim Salonu’nda  gerçekleştirildi.

Eğitim;

 • Süreç türleri
 • Süreç yapılanması (hiyerarşisi)
 • Süreçlerin haritalarının oluşturulması; akış şemaları, ilişki haritaları, yetki tabloları
 • Süreçlerin verimliliği ve etkinliği
 • Süreçlerin değerlendirilmesi ve analiz edilmesi.
 • Süreç kontrol noktalarının tespiti
 • Süreç performans göstergelerinin belirlenmesi ve ölçümü
 • Süreç iyileştirme aşamaları
 • Süreç performans hedeflerinin belirlenmesi
 • İyileştirme mi? Geliştirme mi?
 • Kritik/öncelikli süreçlerin seçimi
 • Süreç haritalarının oluşturulması

gibi ana başlıklarda aktarılmıştır.

Bu eğitimle katılımcılara, gerek üretim gerekse de hizmet sektörlerinin tümünde ve işletmelerin tüm alanlarında kullanılabilen bir yöntem olan “Süreç Yönetimi” ile, işlere hangi bakış açısı ile bakması gerektiği, nasıl analiz edeceği ve nasıl iyileştireceği veya geliştireceği aktarıldı.