Gezer 2019 Yılı Eğitim Programı İlk Eğitimi Gerçekleştirildi

14/03/2019

Gezer A.Ş. 2019 Yılı Eğitim Programı’nın ilk eğitimi yöneticilere yönelik “Stres ve Öfke Yönetimi” olarak 09 Mart 2019 Cumartesi günü  Gezer- İstanbul Fabrika Eğitim Salonu’nda  gerçekleştirildi.

Eğitim;

  • Stres Kavramı
  • Öfke Kavramı
  • İletişim ve Stres İlişkisi
  • Tepki Kavramı
  • Stres Sebepleri, Aşamaları ve Türleri
  • Lider ve Yönetim Stresi
  • Stresle Başa Çıkmayı Kolaylaştıran Etkenler
  • Stresle Başa Çıkma Yöntemleri
  • Stresle Başa Çıkma Tavsiyeleri

gibi ana başlıklarda aktarılmıştır.

Bu eğitimle katılımcılara, stresin zamansal ve psikolojik baskılarından kurtulma yollarını ve negatif stresin gücünü pozitife çevirebilme teknikleri aktarılmıştır. Stresi tanıma, algılama, ölçme, korunma ve baş etme teknikleri üzerinde durulmuştur.

2019 yılı eğitim programının Gezer A.Ş. için hayırlı olmasını ve katma değerli geri dönüşler sağlamasını dileriz.