Erçal Group’ta YK ve Tepe Yöneticiler, Yöneticiler İçin Vergi ve Ticaret Hukuku Eğitimi ile “Yönetici Geliştirme Programına” Devam Ediyor

15/05/2019

Erçal Group – Samsun lokasyonunda 19 Nisan 2019 tarihinde YK ve Tepe Yöneticilere yönelik “Yöneticiler için Vergi ve Ticaret Hukuku” eğitimi gerçekleşti.

İlgili eğitimde;

 • Kıymetli Evrak ve Kambiyo Senedi Kavramları
 • Kambiyo Senetlerinde Ciro ve Aval
 • Kambiyo Senetlerinden Doğan Sorumluluk ve Zamanaşımı
 • Ticari İşletme, Tacir ve Ticari İş Kavramı
 • Adi Şirket, Limited Şirket ve Anonim Şirket
 • Limited ve Anonim Şirketlerin Karşılaştırılması
 • Limited ve Anonim Şirketlerin Yönetim ve Temsili
 • Limited ve Anonim Şirketlerin Sona Ermesi
 • Ticari İşletmenin Devredilmesi ve Sorumluluklar
 • Yönetim Kurulu Üyeleri ile Yöneticilerin Hukuki ve Cezai Sorumluluğu
 • Şirketlerin Birleşmesi ve Bölünmesi
 • Şirketlerde Nev’i Değişikliği
 • Gelir Vergisi Kanunu (Ticari Kazanç, Serbest Meslek Kazancı, GMSİ)

konuları üzerinde durulmuştur.

İlgili eğitimde; mevcut ve potansiyel yatırımcı şahıslar, kurumlar veya şirket ortaklarının gerek Vergi Kanunları, gerekse Ticaret Kanunu ile ilgili düzenlemeler karşısındaki sorumluluk ve haklarını anlayabilmek ve analiz etmek amaçlanmıştır.