Erçal Group’ta Yatırım Projelerinin Değerlendirilmesi ve Analizi Eğitimi Gerçekleşti.

06/08/2019

Erçal Group’ta 27 Temmuz 2019 tarihinde Tepe Yöneticiler ve YK Üyelerine yönelik Yatırım Projelerinin Değerlendirilmesi ve Analizi eğitimi gerçekleşti.

Eğitimde;

  • Maddi duran varlık yatırımlarının işletmeler açısından önemi
  • Yatırımların çeşitli yönlerden ayrımı
  • Yatırım kararlarının alınması için gerekli veriler
  • Yatırımlarda risk unsuru
  • Yatırım kararları ve sermaye bütçelemesi
  • Yatırım projeleri arasında seçim yapmak, yatırım önceliklerine göre sıralamak
  • Alternatif değerlendirme kriterleri
  • Enflasyonun yatırım projelerinin değerlendirilmesi üzerindeki etkileri

başlıkları değerlendirildi.

Eğitimde; İşletme Yönetiminde modern yaklaşım işletim faaliyetlerini bir bütün, birbirini tamamlayan bir sistem olarak ele almak amaçlanmıştır.