Erçal Group’ta Stratejik Koordinasyon ve Planlama Çalıştay’ı Gerçekleştirildi

27/03/2018

Erçal Group, Yönetim Kurulu Üyeleri, Ortaklar Kurulu Üyeleri ve Departman Yöneticileri ile 17-18 Mart 2018 tarihlerinde Ilgaz – Ferko Mountain Hotel&Resort’ta yoğun bir program ile Stratejik Koordinasyon ve Planlama Çalıştay’ı gerçekleştirildi.

Çalıştay;
• Departman Strateji Sunumları ve İstişareleri,
• Departman Strateji İstişareleri ve Karar Alma
oturumları olmak üzere 2 ana oturum başlıkları altında gerçekleşmiştir.

Söz konusu çalıştayda Erçal Group’un departmanlar bazında bugünün ve geleceğinin istişare edilmesi amaçlanmıştır. Departmanlara yönelik oluşturulan fonksiyonel yaklaşım ile Swot analizi çalışmaları yapılmış ve departmanlara özgü sonuç bildirgeleri oluşturulmuştur.