Erçal Group’ta Bütçe ve Maliyet Yönetimi, Kar – Masraf Merkezleri Bazında Yönetim Eğitimi Gerçekleştirildi

06/03/2019

Erçal Group’ta 23 Şubat 2019 tarihinde tepe yöneticilere yönelik “Bütçe ve Maliyet Yönetimi, Kar – Masraf Merkezleri Bazında Yönetim Eğitimi” Erçal Plaza – İstanbul lokasyonunda gerçekleştirildi.

Söz konusu eğitimde;

  • Plan, program ve bütçe,
  • Bütçelemenin fonksiyonları: Planlama, koordinasyon ve kontrol,
  • Uzun dönemli planlar,
  • Faaliyet dönemi bütçesi,
  • Bütçeleme sisteminin temel yapısı: Bütçelenmiş gelir tablosu, nakit bütçesi, bilanço,
  • Faaliyet bütçeleri, nakit akışları
  • Fonksiyonel bütçe ayırımları: Satış, üretim, personel, yatırım vb.
  • Bütçe komiteleri,
  • Bütçe hazırlama teknikleri,
  • Bütçe kontrolü

üzerinde durulmuştur.

Eğitimde; Erçal Group’un finansal ayağında fiili sonuçlarla başarı değerlemesi yapması, planlama fonksiyonunun önemi, bütçelemenin amaçlarını ve bir işletmenin yönetiminde oynadığı rolü, bütçelemenin teknik sorunlarını ele almayı ve bir işletmede bütçe kontrolünün etkin olarak nasıl kullanılabileceğini incelemek amaçlanmıştır.